Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 2018

     Valná hromada se konala 17.2.2018. Účast byla špatná až bídná, což nedělá radost vedení organizace Sokola, ale nedělá to ani celkově dobrý dojem.

     Schůzi zahájil starosta Sokola Jindřich Dolák. Nejprve přivítal přítomné členy a dva zúčastněné hosty - starostu obce Zdeňka Voltra a za mysliveckou společnost Zdeňka Řezáče. Následně jsme minutou ticha uctili památku pana Františka Kašpárka.

     Poté seznámil bratr Dolák s programem schůze a vzápětí se začal věnovat prvnímu bodu, jímž byla zpráva o činnosti TJ Sokol, kterou sám přednesl. Nejprve věnoval zmíňku všesokolskému sletu, který se připravuje od minulého roku a v tom letošním se uskuteční cvičení v Praze, kde se představí jednotlivé skladby a nacvičené choreografie. Ani naše organizace není vyjímkou a šest našich žen plus1  náhradnice se zapojilo do nácviku a díky nim budeme mít své zastoupení na sletu v Praze. Dále se věnoval výčtu jednotlivých akcí, které jako organizace pořádáme nebo jsme alespoň nápomocni s jejich uskutečněním. Mezi ty nejhlavnější patří Sokolský ples, pochod Výčapská 13, Dětský den, Pouť a Morava cup.

     Poté předal slovo Martinovi Královi, který seznámil se zprávou o získávání finančních prostředků od sponzorů, OÚ, Župy případně Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy., v jejichž obstarávání a obdržení je martin hlavním a houževnatým iniciátorem. Dále informoval o koupi pěti kusů sokolských krojů, které se pro nás vyrábějí a na něž získáme nemalý příspěvek od OŮ.

     Následně se slova ujal opět bratr Dolák se zprávou fotbalového oddílu. V krátkosti seznámil s činností všech pěti fotbalových družstev, které v organizaci máme.

     Po tomto výčtu dostala svůj prostor také naše hospodářka sestra Vlasta Valová, která seznámila se stavem účtu, pokladní hotovostí a celkovým hospodařením sokola. Zmínila, že všechny akce v loňském roce byly ziskové, ale výtěžek financí pokrývá pouze zlomek nezbytně nutných nákladů, prostředků a výdajů. Poděkovala členům, kteří oslovili sponzory a tím se pokoušejí získat další finanční prostředky pro zlepšení situace.Finanční nároky na provoz a údržbu sokolovny stále narůstají.

elektrická energie -77 000,-Kč

plyn - 58 000,-Kč , voda - 22 000,-kč. Nemalé finance jsou potřebné také ve fotbale.

     Jako poslední zbývalo přednést zprávu z činnosti oddílu stolního tenisu, kterou si vzal na starost opět bratr Dolák. Oddíl má v současnosti pouze dvě družstva, z nichž jedno hraje Krajskou soutěž III. tř. a podle podávaných výkonů, získaných bodů a umístění v tabulce to vypadá, že by mohli postoupit o třídu výš.

B družstvo hraje II.tř.OP, kde se pohybuje někde uprostřed tabulky. Zmíňku věnoval také pořádání vánočního turnaje.

     Posledním bodem programu byla diskuze, ve které jako první požádal o slovo pan Zdeněk Řezáč. Ten přednesl krátkou zdravici od myslivců, ve které nejprve poděkoval za pozvání a za spolupráci a popřál fotbalistům,aby stříleli co nejvíce branek a nám fanouškům i sobě dělali radost. Popřál zdraví a hodně sportovního štěstí.

     Jako druhý se o slovo přihlásil starosta obce Zdeněk Voltr.Také on nejprve poděkoval za pozvání.Pozorně prý poslouchal zprávy o činnosti a hospodaření Sokola, zejména pak informace o shánění sponzorů a financí, aby mohl Sokol bez větších problémů fungovat. A právě o to víc ho mrzí, že je přítomno hrozně málo členů. Vždyť zejména pro ně se všechny tyto prostředky shání a pořizují. Myslí si, že obec každému požadavku vychází vstříc. Na druhou stranu je rád, že to zdravé jádro Sokola funguje a někteří členové společně s Dámským klubem pořádají různé akce a starají se o jejich zdárný a bezproblémový průběh. On ani zastupitelé obce nedělají rozdíly mezi organizacemi, protože všechny potřebují pomoc obce. O to víc ho těší, že se sami snažíme shánět finanční příspěvky i jinde a nestojíme pouze s nastavenou rukou. Už i proto je zarážející, jaký důvod nepřijít na tuto schůzi mají všichni ti, jenž zde nejsou.Popřál ať nás činnost baví, ať fotbalisty baví tréninky a celkově sportovní činnost a hodně sportovních úspěchů.

     Nikdo další neměl zájem se do diskuze zapojit, proto si vzal slovo bratr Dolák, aby v krátkosti poinformoval o připravované rekonstrukci a nadstavbě kabin. Na tuto akci obecní zastupitelstvo schválilo sokolu poskytnutí finanční podpory ve výši 1 200 000 ,-kč.Bohužel kvůli neustálým připomínkám ke změnám územního plánu, tento stále nebyl schválen a tím pádem se odkládá zahájení dalších jednání a s tím spojeného možného zahájení prací.

V souvislosti s touto informací se o slovo přihlásil Miloš Kožnar, kterého zajímalo jestli se budou kabiny budovat dodavatelsky nebo svépomoci.

Bratr Dolák odpověděl, že zřejmě dodavatelsky, protože většinou všichni chodíme do práce. Prostor na nějaké brigády zřejmě bude, ale nejspíš dodavatelsky.

     Na dotaz týkající se činnosti hokejového oddílu odpověděl velice krátce kapitán mužstva Jan Jonáš. Dozvěděli jsme se, že na soupisce mají 18 hráčů, ale zápasů se stabilně zúčastňuje 10-12 kluků.Také seznámil se systémem hry a s tím, jak si náš oddíl momentálně stojí v tabulce.

     Bližší informace týkající se nácviku sletu podala ještě doplňkově sestra Valová. Seznámila s tím, že ženy nacvičují československou skladbu pod názvem Spolu.Naši organizaci reprezentují Vlasta Valová, Zdeňka Malenová, Marta Nikrmajerová, Dana Bělašková, Eva Macková, náhradnice Jana Svobodová a cvičitelka Vlastimila Cahová. 26.5.2018 se v Třebíči uskuteční župní slet a hlavní vystoupení se bude konat v Praze na Edenu v červenci v době státních svátků.

     Nikdo další se již do diskuze nepřihlásil, proto bratr Dolák poděkoval všem spolupracovníkům, kteří jsou mu nápomocni, schůzi ukončil a popřál příjemnou zábavu.