Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 2017

     18. února 2017 se sešla větší část z celkového počtu členů v místní sokolovně na valné hromadě.

     Schůzi zahájil starosta sokola Jindřich Dolák. Přivítal přítomné členy a hosty, kteří přijali pozvání - Zdeňka Řezáče, Josefa Svobodu a Zdeňka Voltra.

     Minutou ticha jsme uctili památku Vojty Nikrmajera. Poté dle avízovaného programu přednesl starosta a bratr Dolák zprávu o činnosti jednoty. Nejprve zabrousil trošku do minulosti, kde připomněl zejména sokolské heslo:,,TĚLO TUŽ,VLASTI SLUŽ",což znamenalo že v dobách vzniku sokola se jeho činnost opírala o prostná a nářaďová cvičení, právě v duchu tohoto hesla. I dnes se snažíme tento odkaz naplňovat, ale bohužel v dnešní době mnoha možností, především co se týče elektroniky, to máme mnohem těžší a děti o základní cvičení nejeví moc zájem a ani jej neovládají. O tom se přesvědčují trenéři mládeže, když jim většina svěřenců není schopna udělat ani kotrmelec.

Dále se vrátil ke svému loňskému zvolení starostem, ze kterého moc velkou radost neměl, spíš přemýšlel nad úplným odchodem z aktivní funkcionářské služby. Po skončení Mirka Dobeše přesto souhlasil, neboť měl zájem na tom, aby naše organizace nesešla z nastoupené cesty posledních let.

Následně seznámil se všemi družstvy působícími v naší jednotě a společenskými a sportovními akcemi, které  pořádáme. Při této příležitosti poděkoval Mirkovi Dobešovi a Pavlovi Kouřílkovi za připomenutí sokolských krojů  spoluobčanům při vyhrávce po vsi.

     Co se týče oprav či provozu majetku, tak zde vzpoměl na opravu sokolovny. Při převzetí funkce byl již rozjednán Václav Života, který pracoval na oklepání velké části sokolovny - omítky - vykazující vlhkost a po úpravách byla místa znovu omítnuta. K tomu se přidala oprava střechy. Plánovaná nová fasáda byla zatím odsunuta s tím, že je třeba počkat, zdali jsme nad vlhkostí vyhráli.

     V dalším bodě programu seznámil s činností oddílu stolního tenisu.

      Aby schůze nebyla tak monotónní, odprezentovaná pouze jedním řečníkem, vystřídala jej v tomto bodě Vlasta Valová jako hospodářka. Ta seznámila přítomné s hotovostí na účtě a v pokladně k 31.12.2016. Její úvodní slova, že jsme se se svěřenými pěnězi snažili hospodařit správně a nezůstat na nule, se po zveřejnění těchto hotovostí ukázala býti pravdivými. Poděkovala za dotace na provoz a sportovní aktivity a za částku 90.000,-kč kterou věnovala obec na již zmiňovanou opravu fasády.

Také seznámila s výdaji na běžný provoz, které neustále narůstají. Například doplatek za plyn činí 150.000,-kč také připomněla, že skutečná hodnota členské známky je 500,-kč.

     Slova se ujal opět bratr Dolák, který přednesl zprávy z činností fotbalových oddílů.

Z plánovaných akcí do budoucna uvedl výměnu interiérových dveří v sokolovně, kterých je asi devět.

     V diskuzi Vystoupil jako první starosta obce Zdeněk Voltr. Ten v první řadě pochválil Jindřicha Doláka a martina krále za to, že je sokol pod jejich vedením schopný fungovat na té samé úrovnijako to bylo předtím.

Poděkoval trenérům, funkcionářům a rodičům za snahu a za čas, který věnují těm nejmenším a mládeži ve svém volnu.

Co se týče brigád ohledně sečení trávy na hřišti, tak uvedl že je chválihodné, že se brigády před turnajem Morava cup schází omladina a fotbalisté ve stále větším počtu, jen by bylo potřeba se sejít víckrát, neboť diváci během sezońy sedí na lavičkách na mezi v trávě.

Mladým popřál, ať je fotbal baví a ostatním úspěchy.

     Dalším, kdo se přihlásil o slovo byl zástupce mysliveckého sdružení Zdeněk Řezáč. Provedl zdravici myslivců sokolům a sokolíkům a poděkoval za pozvání a za spolupráci. Další slova směřovala zejména fotbalovému mužstvu mužů v Okresním přeboru, aby se pohybovali v té horní polovině tabulky a hráli tak, aby byli oni spokojeni a my fanoušci také.

     S dotazem zda-li je pravda, že se plánuje nadstavba kabin vystoupil Miloš Kožnar.

     Nikdo další již neměl zájem se v diskuzi přihlásit, proto si slovo vzal ještě bratr Dolák. Poděkoval za příspěvky a za spolupráci hlavně Martinovi Královi, který se své funkce zhostil na výbornou a Vlastě Valové, která je velkou oporou jemu a celé jednotě a kdyby ona skočila, tak by to byl opravdu problém.

     Nýsledovalo občerstvení a volná zábava a jako bonus shlédnutí prezentace připravené Evou Semerádovou.