Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 2015

VALNÁ HROMADA KONANÁ 21.2.2015 OD 15:00 HOD. V SOKOLOVNĚ.

     Schůzi zahájil bratr Dobeš a přivítal členy a hosty, jenž přijali pozvání a na konání schůze se dostavili. Byl to starosta obce Zdeněk Voltr, předseda SPCCH pan Vítězslav Svoboda a za Mysliveckou společnost p.Zdeněk Řezáč.

     Pokračoval výčtem oddílů, které v naší jednotě působí. Ve fotbalovém oddíle je to pět družstev, ve stolním tenise působí tři družstva, dále máme hokejový oddíl a Dámský klub.

     Dále přednesl akce uspořádané naší jednotou v loňském roce, jejichž výčet rovněž nebyl malý ( sokolský ples, pochod Výčapská 13, nohejbalový turnaj, Pouťový trojboj, nedělní pouťové odpoledne, Dětský den, Morava cup, Phiasco cup, Mikulášská besídka a Vánoční turnaj ve stolním tenise). V této souvislosti poděkoval myslivcům, SDH Výčapy a především OÚ za spolupráci při pořádání dětského dne a pouťového trojboje a klubu žen za jejich aktivitu vyvíjenou při všech těchto akcích.

     Neopoměl zmínit naši loňskou neúčast na atletických závodech v Třebíči, protože děti, které nás většinou reprezentují působí i v jiných oddílech a termín se jim bohužel kryl se závody hasičskými či fotbalovými utkáními. A jiné děti zřejmě ve vesnici nejsou k mání.

     O slovo byl požádán bratr Dolák, aby přednesl zprávu o činnosti fotbalových oddílů. Ten zmínil postup týmu mužů do Okresního přeboru se štěstím z druhé příčky a jejich skvělý začátek, kdy jim po podzimu patří 4. místo. Rovněž připomněl pěkný výsledek dorostu v krajské 1,třídě, kdy poté někteří kluci ukončili svoje působení z důvodu dosažení věku, ale už katasrofálnější výsledky v podzimní části. Nechybělo ani zhodnocení činnosti žáků a přípravky.

     Dále požádal o krátké zhodnocení své sezóny fotbalistky, které byly zastoupeny asi pouze dvěmi členkami, jenž se k danému tématu vyjádřit nechtěly. Proto bratr Dobeš využil toho, že měl u sebe obecní zpravodaj, kde vyhledal zprávu těchto děvčat a přítomné obeznámil alespoň s umístěním družstva v tabulce.

     Stejnou žádost vznesl k vedoucímu oddílu hokejistů Janu Jonášovi, který krátce seznámil s problémem docházky k utkáním, kdy zpravidla jezdí sedm až deset hráčů, tudíž družstvo lepí jak se dá a tomu odpovídají i výsledky.

     Následně byl o slovo opět požádán bratr Dolák, aby zhodnotil činnost oddílů stolního tenisu. Zde si největší pozornost zasloužilo družstvo A, které momentálně vede tabulku 1. třídy okresního přeboru a s největší pravděpodobností se na tom již nic nezmění a bude je čekat kvalifikace do třídy vyšší.

     Bratr Dobeš pokračoval výkladem akcí a činností prováděných v souvislosti se zvelebováním majetku Sokola, jenž byly provedeny v loňském roce. co se týče hřiště, tak zde bylo  - namontováno 6ks. zavlažovacích trysek, kdy jedna stojí cca 8 000 kč a připojení na řídící jednotku automatické závlahy

                                                                  - provedena regenerace travní plochy ( proseto, provzdušněno, zapískováno )

                                                                  - v budově na nářadí byla namontována přepažovací stěna

                                                                  - v kabinách byly namontovány nové záchodové mísy

                                                                  - nové parapety

Zde se zastavil, aby vyjádřil uspokojení,že konečně od roku 1983 byly zkolaudovány kabiny,takže papírově již máme vše v pořádku. V této souvislosti poděkoval starostovi obce, který mu velmi pomohl při vyřizování s touto záležitostí. Jen se zde nachází ještě jeden problém a sice, že asi 17 metrů čtverečných z celkové plochy je v majetku Obce, tudíž si je budeme muset odkoupit.

V sokolovně - oplechování střechy nad šenkem

                       - položení dlažby v šenku

                       - venkovní úprava terénu s položením zámkové dlažby, kde velké poděkování patřilo firmě MBM TRADE CZ  pana Moldavana za pomoc při těchto pracech.

Během minulého týdne byla provedena oprava podlahy v bytě nad sokolovnou, u nájemníka Josefa Novotného, která se propadla a po jejím odkrytí byly zjištěny prohnilé trámy.

Plány na příští rok - výměna oken směrem k budově školy a interiérových dveří a provést novou fasádu na sokolovně.

     Sestra Valová přednesla zprávu o hospodaření.Seznámila s hotovostí na účtu a v pokladně, s výdaji za energie a s příspěvky zejména od obce a jiných menších či větších sponzorů. Tady si Vlasta Valová zasloužila od Mirka poděkování za vedení účetnictví neboť zvládat jej, je rok od roku těžší a nároky kladené na jeho vedení jsou stále větší a již se vyrovnávají vedení účetnictví v leckteré větší firmě. Pozastavil se ještě nad částkou, kterou momentálně disponujeme na účtě s vysvětlením, že raději jeden rok šetříme, abychom měli finance na případné opravy a jiné výdaje, než abychom byli nuceni si půjčovat.

     Dále obeznámil s tím, jaké další nemilé novinky si na nás připravili buď na župě nebo ještě výš, které nám naši činnost stále více komplikují a staví nás do téměř neřešitelných situací.

Čeká nás zápis do veřejného rejstříku a nové pojištění majetku sokola, kdy do současnosti toto prováděla ČOS, ale tato možnost bude platit už pouze do 30.4.2015. Dále je to opětovné zdražení členských známek, kdy se dle informací župy jedná o rozhodnutí Ministerstva školství. Cena známky byla stanovena na částku 500 kč z toho 375 zůstává jednotě a 125 kč putuje na konto župy a ČOS. Poznamenal, že situace není vážná, ale kritická a že se zde jedná o snahu malé jednoty úplně zlikvidovat, protože za takovýchto podmínek většina z nich není života schopná. My jsme na tom ZATÍM díky podpoře OÚ stále dobře,ale budoucnost je bohužel nejistá. Zde uvedl další nelichotivé příklady, jak takovéto zásahy zhůry poznamenaly již některé organizace v našem okolí. Jedná se v největší míře o prodeje majetku sokola nebo jeho převedení na obecní úřady, protože jednoty tuto situaci nezvládají.

     A tímto konstatováním otevřel diskuzi, do které se jako první přihlásil starosta obce Zdeněk Voltr. Poděkoval za pozvání a vyjádřil nemilé znepokojení nad členskou účastí této valné hromady, která byla opravdu hodně malá na množství členů, které v jednotě máme.

Dalšími slovy navázal na řeč bratra Dobeše ohledně všech těch problémů, které před nás staví župa a jiné vyšší orgány. Jako příklad uvedl, že Ministerstvo financí nyní nově vymyslelo, že tyto příspěvky, které obec neziskovým organizacím dává, tedy jejich přidělování, ještě více zkomplikuje.Například musí být uzavřená veřejnoprávní smlouva, jenž musí být 3 měsíce zveřejněná na veřejném portále a spousty jiných - s prominutím pitomostí.

Poděkoval výboru za to, že tuto situaci jsou schopni ukočírovat a za obec a zastupitelstvo slíbil, že se nás budou snažit podporovat, při čemž popřál ať to společně zvládneme.

Fotbalistům popřál úspěchy a poznamenal, že všichni jsou dobře podporováni obcí i zázemím sokola a proto mu chybí zpětná vazba od ostatních členů, kdy by mohli častěji a více přiložit ruku k dílu.

     Pan Řezáč rovněž poděkoval za pozvání a spolupráci s myslivci a pogratuloval všem, kteří se podílí na sportovním úsilí, k jejich úspěchům. Největší gratulaci si zasloužili fotbalisté družstva mužů za postup a předváděné výkony v podzimní části soutěže. Všem pak popřál štěstí a pohodu.

     Zde bratr Dobeš poznamenal, že myslivci přispívají na fotbalové míče.

     Dále se do diskuze přihlásil Roman Šoukal, který v reakci na všechna ta příkoří jenž jsou na nás kladena, nastolil otázku jestli má smysl v organizaci setrvávat,Jestli by nebylo lepší popřemýšlet o odprodeji sokolovny a majetku sokala vůbec.

     Na to znovu reagoval Mirek již vyslovenými argumenty proč zatím tuto otázku ponechat až jako úplně krajní řešení a také s ohledem na obec, pro kterou je stále lepší přispět, než se pak o ten majetek starat se spoustou dalších, pro ni nepříjemných komplikací a starostí.

     O slovo se opět přihlásil starosta obce, který mohl pouze souhlasit s Mirkovým vysvětlením. Pro obec by to znamenalo mít nějakého správce a spousty dalších jiných problémů s tím souvisejících, takže si zatím vůbec nedokáže představit jak by to mělo fungovat a rozhodně by to nebylo jednoduché. Proto je rád, že se sokol o majetek stará a on je ochoten přispívat a podporovat.

     Jako poslední promluvil opět bratr Dobeš, který konstatoval, že v roce 2016 nás čekají nové volby do výboru sokola a že on již na funkci starosty kandidovat nebude, takže je potřeba aby se toho ujal někdo jiný z řad mladších.

Poděkoval všem členům, kteří zůstali  věrni i přes finanční potíže a všem sponzorům v čele s Obecním úřadem Výčapy za podporu a pomoc.

Popřál hodně zdraví,štěstí a pohody a to nejen našim členům, ale i  ostatním organizacím v obci a schůzi ukončil.