Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 2014

     LETOS SE KONALA PONĚKUD POZDĚJI OPROTI     PŘEDEŠLÝM ZVYKLOSTEM A TO 15. BŘEZNA.

     Schůzi zahájil bratr Dobeš, který přivítal všechny přítomné členy a hosty.

     Ti se ze všech pozvaných dostavili dva starosta obce Zdeněk Voltr a za mysliveckou společnost Zdeněk Řezáč.

     Následovalo uctění památky zesnulého Františka Nováčka.

     Dále bratr Dobeš seznámil s oddíly působícími v našem sokole jichž je celkem - ve fotbalovém oddíle 5, v oddíle stolního tenisu 4, hokejové družstvo, mariášníci a na poli společenském působí Dámský klub.

     Slovo poté předal Jinřichu Dolákovi, který přednesl zprávy fotbalových družstev.Nejožehavějším tématem v tomto bilancování byl zřejmě sestup družstva mužů z okresu do třetí třídy.

     Krátké zhodnocení pak na požádání přednesl jan Jonáš jako vedoucí hokejového oddílu. Přestože se zápasů zúčastňuje stabilně málo hráčů, jejich umístění v tabulce na 8. místě je úspěch.

     Slova se opět ujal bratr Dobeš. tentokrát přednesl úspěchy dětí v lehké atletice a dále práce, které byly v r.2013 provedeny na hřišti - dokončení budovy na nářadí

                                         - provzdušnění a prosetí

                                            hřiště       

                                         - obecní hřiště

                                         - vyrobena a usazena zadní

                                            brána

                         sokolovna - vymalování sokolovny a

                                            šatny

                                          - rekonstrukce jeviště

Poděkoval všem, kteří se na zvelebování podíleli, Dámskému klubu za úklid po malování.

     Zprávu o hospodaření přednesla sestra Valová. Seznámila s hotovostí v pokladně a na účtu, s výdaji za plyn - 55.000 kč

elektrika - 58.000 kč.

Získali jsme sponzorský dar od ČEZ na opravu hřiště.

     Poté bratr Dobeš seznámil s plány na rok 2014

hřiště - dokončit montáž zavlažovacích trysek

          - postavit zábrany za brankou směr Slavice

          - dokončit oplocení hřiště

sokolovna - provést výměnu interiérových dveří

                - dokončení omítek zvenku budovy po výměnách dveří a oken.

     Nechyběla ani zpráva o činnosti oddílů stolního tenisu, kterou přednesl bratr Dolák.

     Závěrem ještě bratr Dobeš seznámil se skutečností, že v platnost vyšly nové stanovy od 1.1.2014, které obsahují 3080 poaragrafů. Z nich jako příklad uvedl komplikace s prodejem lihovin a občerstvení, což se dá chápat jako likvidace jednot a ostatních spolků. Je totiž nařízení, že prodávat pivo na hřišti či jiné lihoviny při dalších pořadatelských činnostech je zakázáno. Povolení pouze se živností na pohostinskou činnost.

Dále přečetl tzv. černou kroniku sokola jiných jednot.Pro příklad uvedl jak to dopadlo v Jaroměřicích, Kojeticích nebo třeba v Šebkovicích.

     Následovala diskuza, ve které jako první vystoupil Kopeček, jemuž chyběla zpráva od fotbalistek. Za ně vystoupil Mirek, který řekl, že se děvčata stydí a kapitánka je těhotná.

Další kdo se přihlásil o slovo byl p. Řezáš, vyjádřil poděkování za vzájemnou spolupráci.Jejich hlavní činností je péče o zvěř a přírodu, ale zároveň jsou velkými příznivci sportu zejména fotbalistů. Vyzdvihl zázemí,jenž fotbalisté mají a které je musí přímo pobízet dát do hry srdce a postoupit zpět do okresního přeboru.

Jan Jonáš ještě ke své předchozí zprávě týkající se hokeje dodal, že je tento sport stojí 45.000 a financují si to sami. Jen je mrzí malá účast fanoušků.

Svůj příspěvek přednesl i starosta obce Zdeněk Voltr, který sokol chválil za to, co v jednotě dokážeme. Zejména těm mladším připoměl,že máme krásný areál, který je ovšem třeba udržovat, což stojí peníze,ale hlavně spoustu času a práce.

Mirek ještě poděkoval Pavlovi Kouřílkovi za práci vykonanou na rekonstrukci jeviště a sponzorům za finanční či jinou podporu.

     Poté schůzi ukončil a následovalo občerstvení.