Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 2012

     VALNÁ HROMADA ZE DNE 28.1.2012 , KTERÁ SE KONALA OD 15:00 HOD. V SOKOLOVNĚ.

     Schůzi zahájil bratr Dobeš, který přivítal přítomné členy a hosty,jenž přijali pozvání:

STAROSTA OBCE ZDENĚK VOLTR, ZA SVAZ POSTIŽENÝ CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI VÍTĚZSLAV SVOBODA,                      ZA MYSLIVECKOU SPOLEČNOST ZDENĚK ŘEZÁČ.

     Potěšující byla informace, že jsme se v loňském roce se žádnými členy nerozloučili.

     Dále přednesl zprávu o činnosti TJ Sokol. Začal výčtem oddílů působících v naší TJ. Oddíl kopané se čtyřmi týmy, stolního tenisu se čtyřmi družstvy, pod sokolskými křídly působí hokejové družstvo, mariášníci a klub žen.

Nechyběl ani výčet akcí pořádaných naší jednotou a účast našich dětí na atletice v Třebíči.

     Poté předal slovo bratru Dolákovi, který zhodnotil činnost oddílu stolního tenisu.Kromě již stabilních družstev, hrajících v okresním přeboru na skvělých příčkách, k nim přibylo další v pořadí již čtvrté družstvo. Dále úspěchy naší mládeže v bodovacích turnajích žáků a dorostu.

     Slovo dále dostal Jan Jonáš jako vedoucí týmu hokejek, aby krátce o nově vzniklém oddílu pohovořil. Založen byl v létě s 18 hráči a třemi brankáři. Vyjmenoval sponzory, kteří se postarali o výrobu dresů a startovné, ovšem ledy si hradí každý hráč sám což je asi 2700 kč. V tabulce okupují prozatím druhé místo, ale bohužel druzí jsou i v tabulce nejtrestanějších hráčů. Rovněž si pochvaloval vysokou diváckou návštěvnost a fanouškovskou klaku.

     Poté se ke slovu vrátil bratr Dolák s informacemi o fotbalových oddílech.Tady byla nejpodstatnější zpráva o postupu mužů do okresního přeboru. A dále zřízení dalšího oddílu mladší přípravky. Co se týká mužů,tak zde euforii a radost z postupu střídá smutek s výkony mužstva po podzimní části.

     Bratr Dobeš ještě pohovořil o zvelebování majetku sokola v r. 2011

na hřišti - uložení nové odpadní jímky za kabinami včetně       

                 položení odpadů

              - základ pro novou budovu na uskladnění nářadí

              - položení chrániček pod parkoviště za kabinami

sokolovna - nově udělány odpady ze šenku včetně napojení

                    na hlavní řád

                 - výměna oken a dveří za plastové (šenk,podium )

                 - vytvoření nového vchodu z boku sokolovny na wc

                   ženy a do šenku

                 - rekonstrukce bytu včetně odpadů, plynu, vody.

     Zprávu o hospodaření přednesla sestra Vlasta Valová. Seznámila s hotovostí na účtu a v pokladně, s obdrženými dotacemi, zisky z akcí ale i výdaji. Mezi ty nejběžnější a nejnutnější patří plyn - 52 000kč, energie - 38 000kč a voda     16 000 kč.

25.1.2012 proběhla kontrola revizní komise zastoupená Františkem Pažourkem, která nenašla žádné nesrovnalosti.

     Následovala diskuze, ve které vystoupil starosta obce Zdeněk Voltr. Děkoval všem za zvučné jméno v okolí, které si svými sportovními výkony budujeme a slíbil, za stávající obecní zastupitelstvo, že se budou snažit vždy vyjít sokolům vstříc.

Co se týče fotbalistů, tak on zase nevidí úplnou tragédii v tom, že jsou třetí od konce. Sami si ten postup vykopali a teď je podstatné držet pospolu a dávat do toho srdíčko.

     Na tato slova reagoval bratr Dolák, že je potřeba hrát o život a zejména pak hráči si musí sáhnout do svědomí. Jen když se ohlédneme zpět a podíváme se v kolika zápasech byli kompletní, tak dojdeme k číslu dvě.

     Slova se ujal ještě bratr Dobeš, který přinesl porovnání ostatních TJ Sokola, o tom jak budou, a zda vůbec, fungovat jiné jednoty - Jaroměřice, Okříšky, Šebkovice, Stařeč, Brtnice, Kojetice, které nemají prostředky na provoz a činnost.

     Závěrem poděkoval výboru a všem členům i nečlenům a sponzorům za spolupráci.