Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 2011

     VALNÁ  HROMADA ZE DNE 22.1.2011, KTERÁ SE KONALA OD 16:00 V SOKOLOVNĚ.

Valné hromady se zúčastnilo  96  členů a pět hostů.

     Schůzi zahájil bratr Dobeš, krerý přivítal přítomné členy,zvláště pak hosty, kteří přijali pozvání.

STAROSTA OBCE ZDENĚK VOLTR, STAROSTA SDH MAREK SVOBODA, PŘEDSEDA SPCCH VÍTĚZSLAV SVOBODA, ZA MYSLIVECKOU SPOLEČNOST ZDENĚK ŘEZÁČ A ZÁSTUPCE ŽUPY BRATR OLEG ŠALBABA. 

Potéjsme minutou ticha uctili památku tří našich zemřelých členů Jaroslava Dobeše, Věry Hekrlové a Josefa Bláhy.


  Dále došlo k volbě mandátové a volební komise. Valná hromada zde zvolila Miroslavu Peckovou a Radku Smolíkovou.

    Následně došlo ke schválení programu a vyjádření komise. Schůze je přítomno 60 členů dospělých a 36 dětí z celkového počtu 138 členů.schůze je tedy usnášeníschopná.

     S činností jednoty seznámil bratr Dobeš.V krátkosti provedl výčet všech oddílů působících v naší jednotě a dále akcí konaných pod taktovkou sokola, jako byl například ples, Morava cup, Pouťový trojboj, retro zábava, výčapský hašiš, dětský silvestr, Silvestr, výlet Dukovany - Dalešice.

     Zprávu o činnosti sportovních odddílů přednesl bratr Dolák. Nejprve seznámil s činností a velmi dibrými výsledky a umístěními ve stolním tenise.Přednesl obsazení hráčů v jednotlivých třídách okresního přeboru a jejich umístěním v tabulkách.

Následovala zpráva o fotbalových oddílech, kde rovněž seznámil s konkrétnějšími výsledky a výkony všech těchto oddílů od přípravky, přes starší žáky, dorost až po muže.

     Zprávu o hospodaření přednesla sestra Vlasta Valová.Seznámila s hotovostí pokladní a spořitelní.Dalšími příjmy a výdaji a to zejména náklady - plyn 46 000kč, elektřina 38 000kč, voda 14 000kč. Ve sportovní činnosti např. cestovné,rozhodčí  43 000kč, poháry 30 000kč. Dále informovala o nákladech na rekonstrukci sprch, údržbu topení, vybavení kuchyně v šenku apod. Nechybělo vysvětlení o snaze poskytovat všem členům dobré podmínky ať již zmiňovanými rekonstrukcemi, tak i finančně, což je ovšem poslední dobou dost problém. 

     Zprávu kontrolní komise přednesl František Pažourek, který konstatoval, že bylo překontrolováno 103 dokladů a vše je v naprostém pořádku.

     Na závěr ještě bratr Dobeš informoval o akcích jichž jsme se zúčastnili - atletika, Slovensko, Mistrovství republiky Ostrava, turnaj Blížkovice.

     V diskuzi vystoupil Jaroslav Bartes, kterému chyběl příspěvek o cvičení, jenž vysvětlila Mirka pecková.

   - Jako reakci na loňský diskuzní příspěvek p Bartese ohledně inventarizace majetku, přednesl bratr Dobeš co bylo do majetku sokola pořízeno: zakoupení chladícího zařízení, rozmetadlo na hřiště, kamera, chladící výčepní pult z Moravy.

   - Starosta obce Zdeněk Voltr poděkoval všem členům a zvlášť pak výboru za jejich práci a hospodaření, které je na velmi dobré úrovni a sportovcům za jejich činnost.

   - Dále vystoupil zástupce župy Oleg Šalbaba, který vyjádřil spokojenost s činností naší jednoty, která je krásně členěná do sportovní a kulturní oblasti. Další jeho příspěvky se týkaly názorů nebo usnesení samotné župy. Informoval o konání 15. všesokolského sletu 15.3. Dále,že byla vyrobena jubilejní známka k výročí 150 let od založení sokola. Známka stojí 50kč a je dobrovolná. Upozornil také na pořádání seminářú a doškolování pro cvičitele a trenéry, které je potřeba,poněvadž při jakékoli nehodě může mít neaprobovaný trenér ale i jednota problém.

   - Svoji zdravici přednesl Zdeněk Řezáč, který poděkoval za spolupráci s myslivci a mužům v kopané poděkoval za dosažené výsledky v posledních letech a popřál mnoho dalších úspěchů.

   - Jan Jonáš přednesl žádost o založení hokejového týmu, který by se měl stát dalším oddílem v naší jednotě a možné podpoře od sokola a Obecního úřadu.

   - Další zdravici přednesli Marek Svoboda a za Svaz postižený civilizačními chorobami Vítězslav Svoboda.

   - Milan Semerád st. se v diskuzi vrátil ještě ke stolnímu tenisu, který byl založen r. 2003, což byl tenkrát takový prvotní nápad několika nadšenců a jenž se opravdu vyplatil s ohledem na výsledky podávané zejména mládeží.

   - Následně došlo k předání ocenění pamětní plaketkou a dárkovým balíčkem dalším dlouholetým a aktivním členům sokola.  Letos byli oceněni:  MARIE BARTÍKOVÁ,                       MILADA SEMERÁDOVÁ, JAROSLAV BARTES,                             ZDENĚK POKORNÝ.

     Závěrem ještě bratr Dobeš poděkoval sponzorům a schůzi ukončil.