Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

VALNÁ HROMADA ZE DNE 23.1.2010,

KTERÁ SE KONALA OD 17:00 HOD V SOKOLOVNĚ.

    VALNÉ HROMADY SE ZÚČASTNILO 78 ČLENŮ A ČTYŘI HOSTÉ.

    SCHŮZI ZAHÁJIL STAROSTA SOKOLA BRATR MIROSLAV DOBEŠ, KTERÝ PŘIVÍTAL PŘÍTOMNÉ ČLENY, ZVLÁŠTĚ PAK HOSTY, KTEŘÍ PŘIJALI NAŠE POZVÁNÍ A SCHŮZE SE ZÚČASTNILI:STAROSTU OBCE ing.JIŘÍHO JONÁŠE, STAROSTU SDH MARKA SVOBODU,PŘEDSEDU SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMU CHOROBAMI P. VÍTĚZSLAVA SVOBODU A ZA MYSLIVECKOU SPOLEČNOST P.ZDEŇKA ŘEZÁČE.

    MINUTOU TICHA JSME UCTILI PAMÁTKU NAŠEHO ZESNULÉHO ČLENA P.FRANTIŠKA DOBEŠE.

    STAROSTA SOKOLA PAK SEZNÁMIL PŘÍTOMNÉ S PROGRAMEM A POUKÁZAL NA ZMĚNU, KTERÁ SE TÝKALA VLOŽENÍ JEDNOHO BODU DO PROGRAMU.

DÁLE SEZNÁMIL ČLENY VALNÉ HROMADY S NÁVRHEM VOLEBNÍ KOMISE.JEJÍMI ZÁSTUPCI SE STALI:MILAN BULA, JIŘÍ BARTES A RICHARD ZMEŠKAL.POTÉ PROBĚHLO HLASOVÁNÍ A VOLEBNÍ KOMISE BYLA JEDNOHLASNĚ ZVOLENA.

    DALŠÍM BODEM PROGRAMU BYLA ČINNOST JEDNOTY V ROCE 2009, SE KTEROU SEZNÁMIL BRATR DOBEŠ.PROVEDL NÁSTIN VŠECH AKCÍ, KTERÉ BYLY BĚHEM LOŇSKÉHO ROKU USPOŘÁDÁNY A Z NICH SE NEJPRVE PODROBNĚJI VĚNOVAL OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ. NECHYBĚLO PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ SE NEMALOU MĚROU PODÍLELI NA PRACECH TÝKAJÍCÍCH SE VÝSTAVBY TOHOTO AREÁLU,POMOCNÍKŮM PŘI FINIŠUJÍCICH ÚPRAVÁCH,VEDOUCÍM A ZAMĚSTNANCŮM POMÁHAJÍCÍCH A PŘISPÍVAJÍCÍCH FIREM A POCHOPITELNĚ VŠEM SPONZORŮM. PRO SROVNÁNÍ UVEDL ČÁSTKY, ZA KTERÉ JSME DÍKY FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ POMOCI FIREM POŘÍDILI NAPŘ.STŘÍDAČKY, NÁTĚRY apod., A ZA JAKOU ČÁSTKU BYCHOM JE BYLI NUCENI POŘÍDIT V OBCHODECH.

    SLOVO DOSTAL BRATR DOLÁK ABY PŘÍTOMNÉ SEZNÁMIL S ČINNOSTÍ NAŠICH FOTBALOVÝCH ODDÍLŮ.CHVÁLU PĚL ZEJMÉNA NA DRUŽSTVA PŘÍPRAVKY A ŽÁKŮ, KTEŘÍ SI JI BEZESPORU ZASLOUŽÍ ZA PODANÉ VÝKONY A VÝSLEDKY V TABULCE.PROVEDL VÝČET HRÁČŮ V SESTAVÁCH, TRENÉRŮ A NEJLEPŠÍCH STŘELCŮ.ZA ZMÍŇKU STÁLO I DRUŽSTVO DOROSTENCŮ, KTERÉ ROVNĚŽ BOJOVALO A CHVÍLI TO VYPADALO I NA MOŽNÝ POSTUP, OVŠEM TEN SE NEKONAL A PŘÍČIN, JAK UVEDL BRATR DOLÁK , JE NĚKOLIK.TADY SI  DO SVĚDOMÍ MUSÍ SÁHNOUT SAMI KLUCI A POSOUDIT, JESTLI SNAHA TRENÉRŮ JE ADEKVÁTNÍ JEJICH PÍLI A SNAZE BOJOVAT A NEBO JEJICH ČASTÉ SVĚTSKÉ RADOVÁNKY JSOU JIM PŘEDNĚJŠÍ.PŘÍČINU PROBLÉMŮ OVŠEM NELZE HLEDAT POUZE V NEDISCIPLINOVANOSTI SAMOTNÝCH HRÁČŮ. DÁLE SEZNÁMIL S ČINNOSTÍ ODDÍLU MUŽŮ, NEJČASTĚJI NASAZOVANÝMI HRÁČI A TRENÉRY.

    BRATR DOBEŠ PAK KONKRÉTNĚJŠÍMI INFORMACEMI SEZNÁMIL S AKCEMI USPOŘÁDANÝMI NAŠÍ JEDNOTOU V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU. JEDNALO SE O PLES,VÝČAPSKOU ,,13", VÝLET DO ZOO V PRAZE, NOHEJBALOVÝ TURNAJ, POUŤOVÝ TROJBOJ A VYHRÁVÁNÍ PO VSI.

    S ČINNOSTÍ ODDÍLŮ STOLNÍHO TENISU SEZNÁMIL ROVNĚŽ BRATR DOLÁK.V SOUČASNÉ DOBĚ MÁ TENTO ODDÍL TŘI POMĚRNĚ ÚSPĚŠNÁ DRUŽSTVA,HRAJÍCÍ OKRESNÍ PŘEBORY I.II.A III. TŘÍDY. A VELMI ÚSPĚŠNÉ HRÁČE V KATEGORII STARŠÍCH ŽÁKŮ, KTEŘÍ SE ZAČÁTKEM ROKU 2009 STALI PŘEBORNÍKY KRAJE VYSOČINA A V LETOŠNÍM ROCE SE JIM TENTO TITUL PODAŘILO OBHÁJIT.NAVÍC SE ZÚČASTŇUJÍ KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH TURNAJŮ, KDE SI ROVNĚŽ VEDOU VELICE DOBŘE.NAVÍC TŘI HRÁČI BYLI ZAŘAZENI DO KCTM V POLNÉ, JEHOŽ SE V RÁMCI MOŽNOSTÍ ZÚČASTŇUJÍ 1X MĚSÍČNĚ.

DÁLE INFORMOVAL O PROBĚHLÝCH TURNAJÍCH, VELIKONOČNÍM A VÁNOČNÍM, POŘÁDANÝCH V SOKOLOVNĚ A JEJICH MÉŇE ČI VÍCE USPĚŠNÉ NÁVŠTĚVNOSTI.

    K VÝČTU AKCÍ, USPOŘÁDANÝCH BĚHEM DRUHÉ POLOVINY ROKU 2009, SE VRÁTIL BRATR DOBEŠ.TADY SI SVOJE MÍSTO ZASLOUŽILY:DĚTSKÝ DEN,TURNAJ MARIÁŠNÍKŮ, JIŽ ZMIŇOVANÉ OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ A TURNAJ MORAVA CUP,MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA,DĚTSKÁ PŘEDSILVESTROVSKÁ PÁRTY,SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK A SILVESTR.

    KE SLOVU SE DOSTALA TAKÉ SESTRA VLASTA VALOVÁ SE SVÝMI ČÍSLY.VŠICHNI PŘÍTOMNÍ BYLI SEZNÁMENI SE STAVEM HOTOVOSTI V POKLADNĚ A NA ÚČTU, S CELKOVÝMI PŘÍJMY A VÝDAJI, S NÁKLADY NA ELEKTRIKU, PLYN A VODU A S VÝDĚLKY Z AKCÍ.JELIKOŽ JSME BYLI NUCENI ZDRAŽIT ČLENSKÉ ZNÁMKY, UVEDLA NA PRAVOU MÍRU VŠECHNY SPEKULACE, TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO TÉMATU.

    POTÉ SE SLOVA UJAL OPĚT BRATR DOBEŠ, ABY SEZNÁMIL S AKCEMI, KTERÝCH JSME SE JAKO JEDNOTA ZÚČASTNILI. JEDNALO SE PŘEDEVŠÍM O ATLETICKÉ ZÁVODY POŘÁDANÉ ŽUPOU A KONANÉ V TŘEBÍČI. TADY VYJMENOVAL VŠECHNY DĚTI, KTERÉ NÁS REPREZENTOVALY A JEJICH UMÍSTĚNÍ.DÁLE TURNAJ VE CHVALOVICÍCH A NA SLOVENSKU.

INFORMOVAL ROVNĚŽ O TOM,ŽE SE SNAŽÍME ZÍSKÁVAT PENÍZE V RÁMCI RŮZNÝCH DOTACÍ.A NA CO BYCHOM JE EVENTUÁLNĚ RÁDI VYUŽILI.MÁME V PLÁNU OPLOTIT HŘIŠTĚ,UDĚLAT STROP V ŠENKU, PODIUM V SOKOLOVNĚ.

    NÁSLEDNĚ VYSTOUPILA SESTRA EVA SEMERÁDOVÁ, ABY PŘÍTOMNÉ SEZNÁMILA S POČTEM ČLENŮ, SE JMÉNY NOVÝCH ČLENŮ A PŘED BODEM, TÝKAJÍCÍM SE PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ, PRONESLA NĚKOLIK VĚT NA VYSVĚTLENOU. CELÝ OBSAH JEJÍHO PROSLOVU BUDE UVEDEN V SAMOTNÉM ZÁVĚRU TOHOTO ZÁPISU, PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI.

   PO TĚCHTO SLOVECH BYLO PROVEDENO OCENĚNÍ ČLENŮ: JIŘÍ BARÁK, MILOŠ NIKRMAJER, FRANTIŠEK NOVÁČEK, KAREL ROZSYPAL, FRANTIŠEK KAŠPÁREK, MILUŠE NEUMANNOVÁ A MARIE NĚMCOVÁ.

    POSLEDNÍM BODEM PROGRANU PŘED DISKUZÍ BYLA VOLBA.TADY BYL O SLOVO POŽÁDÁN MILAN BULA JAKO PŘEDSEDA VOLEBNÍ KOMISE, ABY UVEDL ZDA JSOU SPLNĚNY VŠECHNY POŽADAVKY K JEJÍMU KONÁNÍ. VŠECHNO BYLO V POŘÁDKU, TUDÍŽ VOLBA VÝBORU A STAROSTY MOHLA PROBĚHNOUT.DO VÝBORU BYLI ZVOLENI:MIROSLAV DOBEŠ,PAVEL KOUŘÍLEK, EVA SEMERÁDOVÁ, JINDŘICH DOLÁK,VLASTA VALOVÁ, MIROSLAVA PECKOVÁ, RADKA SMOLÍKOVÁ,ZDENĚK STUCHLÍK, NIKRMAJER JAROSLAV.

STAROSTOU BYL ZVOLEN MIROSLAV DOBEŠ.

    V DISKUZI VYSTOUPIL JAKO PRVNÍ STAROSTA OBCE JIŘÍ JONÁŠ.

 - UVEDL, ŽE SE VŠÍ ÚSTOU K OSTATNÍM ORGANIZACÍM V OBCI,ZABÍRÁ ČINNOST SOKOLA BEZESPORU NEJVĚTŠÍ ŠÍŘI.

 - REAGOVAL NA PŘÍSPĚVEK BRATRA DOLÁKA TÝKAJÍCÍ SE FOTBALOVÝCH ODDÍLŮ. JAK UŽ SE STALO ZVYKEM, TAK PO JINDROVĚ NEVLÍDNÉM HODNOCENÍ DRUŽSTVA MUŽŮ, PŘIŠLA KLADNÁ SLOVA STAROSTOVA.VYSVĚTLIL, ŽE FOTBAL SE HRAJE PŘEDEVŠÍM PRO FANOUŠKY A STŘED TABULKY JE HEZKÉ UMÍSTĚNÍ. TUDÍŽ BY JINDRA NEMĚL CHVÁLIT POUZE ŽÁKY,KTERÝM JE TRENÉREM.

 - PODĚKOVAL VLASTNÍKŮM PARCEL SOUSEDÍCÍCH S HŘIŠTĚM, KTEŘÍ SOUHLASILI S VYKOUPENÍM SVÝCH POZEMKŮ A UMOŽNILI TAK DALŠÍ PRÁCE.SEZNÁMIL S KOMPLIKACEMI TÝKAJÍCÍMI SE HASIČSKÉHO AREÁLU, KDE OPĚT PŘICHÁZÍ NA ŘADU ÚŘEDNÍ ŠIML.

 - VÝBOR SOKOLA A VEDENÍ SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ BYLO POŽÁDÁNO O ŘÁDNÉ ZAJIŠTĚNÍ BRANEK NA HŘIŠTI.VRÁTIL SE TAK K NĚKOLIKA UDÁLOSTEM, KTERÉ BOHUŽEL SKONČILY SMRTÍ DĚTÍ A STALY SE PRÁVĚ DÍKY NEDOSTATEČNÉMU ZABEZPEČNÍ BRANEK NA FOTBALOVÝCH HŘIŠTÍCH.DŮRAZNĚ TEDY VAROVAL PŘED PODOBNOU TRAGÉDIÍ A PROSIL ABYCHOM TENTO PROBLÉM NEBRALI NA LEHKOU VÁHU A POSTARALI SE O ZAJIŠTĚNÍ.

 - SEZNÁMIL SE SKUTEČNOSTÍ, ŽE V LETOŠNÍM ROCE UPLYNE 100. VÝROČÍ DIVADELNICTVÍ VE VÝČAPECH. V TÉTO SOUVISLOSTI VYSTOUPÍ V SOKOLOVNĚ 20.3.2010 V 19:00 HOD.OCHOTNICKÉ DIVADLO Z OHRAZENIC SE SVÝM PŘEDSTAVENÍM ,,ZKÁZA TITANIKU".A VYSLOVIL PŘÁNÍ VRÁTIT SE K TOMUTO, VE VÝČAPECH TAK HOJNĚ OBSAZENÉMU, SPOLKU. VĚŘÍ, ŽE LIDÍ OCHOTNÝCH SE TÉTO ČINNOSTI VĚNOVAT BY SE TADY PÁR NAŠLO, ALE ŽÁDNÝ VEDOUCÍ.

 - NA VÝPOČET USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ, KTERÉ JMENOVAL MIREK, REAGOVAL SLOVY,ŽE ROK MÁ POUZE 52 TÝDNŮ, PŘED ČÍMŽ NÁS VAROVAL JIŽ V ROCE MINULÉM. ALE KDYŽ TO TAK POSLOUCHAL, TAK SÁM NEVÍ, KTEROU BY VYŘADIL.

 - INFORMOVAL O DOTACI 20 000 KČ ČEZ A MIKROREGIONU ROKYTNÁ, KTEROU BYLA PODPOŘENA AKCE DĚTSKÝ DEN.

 - DÁLE UVEDL, ŽE VŠECHNY AKCE, O KTERÝCH VĚDĚL, JSOU JIŽ OTIŠTĚNY V KALENDÁŘI REGIONU A TUDIŽ BY NEDOPORUČOVAL HÝBAT S TERMÍNAMA.

 - VRÁTIL SE TAKÉ K MIKULÁŠSKÉ BESÍDCE, KDE BUDE TŘEBA PRO PŘÍŠTĚ VYLEPŠIT KOMUNIKACI MEZI DALŠÍ SKUPINOU ČERTŮ,ABY NEPŘIŠLI ZKRÁTKA DĚTI NEMOCNÉ NEBO TY JENŽ SE NECHTĚJÍ ZÚČASTNIT SPOLEČNÉ AKCE.

 - ZÁVĚREM POPŘÁL SOKOLOLŮM, TAK JAKO KAŽDÝ ROK, SVĚŽÍ VÍTR A DOBRÝ LET.

ZA MYSLIVECKOU SPOLEČNOST VYSTOUPIL P. ZDENĚK ŘEZÁČ, KTERÝ PODĚKOVAL ZA POZVÁNÍ A SPOLUPRÁCI. VYJÁDŘIL SPOKOJENÍ S TÍM, ŽE VEŠKERÉ SPOLEČNĚ USKUTEČNĚNÉ AKCE BYLY ZDAŘILÉ A ŽE MYSLIVCI JSOU DOBŘÍ CHLAPI, O ČEMŽ SVĚDČÍ 1. MÍSTO NA TROJBOJI. ZÁVĚREM POPŘÁL VČEM PEVNÉ ZDRAVÍ A FOTBALISTŮM, ABY JE OPUSTILO TRAUMA Z NOVÉHO HŘIŠTĚ A ABY SE JI DAŘILO V TABULCE ŠPLHAT VÝŠ.

MAREK SVOBODA JAKO ZÁSTUPCE SHD PROVEDL KRÁTKOU ZDRAVICI, V NÍŽ PODĚKOVAL ZA SPOLUPRÁCI A ZA PŮJČOVÁNÍ SOKOLOVNY PRO HASIČE K TRÉNOVÁNÍ V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH. POZVAL PŘÍTOMNÉ NA MASOPUST, MAČKARNÍ PLES A DĚTSKÝ KARNEVAL.zÁVĚREM POPŘÁL ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A HODNĚ ÚSPĚCHŮ JAK SPORTOVNÍCH, TAK OSOBNÍCH.

V DISKUZI DÁLE VYSTOUPIL BRATR BARTES JAROSLAV,KTERÝ V SOUVISLOSTI S TÍM, ŽE SE NAKOUPILY NĚJAKÉ VĚCI JAKO LAJNOVAČKA, STOLY NA TENIS ATD., TAK BY BYLO TAKY POTŘEBA UDĚLAT INVENTURU, CO SE V JEDNOTĚ ZMĚNILO, ZTRATILO APOD. A ŽE BYLO ZVYKEM TUTO INVENTURU PROVÁDĚT KAŽDÝ ROK.

NA ZÁVĚR BRATR DOBEŠ PODĚKOVAL VŠEM ČLENŮM I NEČLENŮM, SPONZORŮM A ORGANIZACÍM ZA POMOC A SPOLUPRÁCI BĚHEM CELÉHO ROKU A ČLENŮM STÁVAJÍCÍHO VÝBORU ZA SPOLUPRÁCI A TVORBU KOSTRY SOKOLA. TĚMITO SLOVY UKONČIL KONÁNÍ VALNÉ HROMADY, POPŘÁL VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ A PŘÍJEMNOU VOLNOU ZÁBAVU.

 

     V úvodu mého příspěvku nejprve několik čísel. Naše jednota má ke dni konání valné hromady 140 členů. Z toho je 72 mužů, 17 žen a 51 tvoří mládež a žactvo. 25 členů je v důchodovém věku, ale většina z nich jsou stále aktivními členy ochotnými pomoci.

    Nyní bych vás ráda seznámila se jmény nových členů: Stanislav Dočekal, Markéta Nikrmajerová, Ondřej Bula, Jan Kopeček, Dominik Dokulil, Barbora Kouřílková, Michal Kouřílek, Richard Zmeškal ml., David Zmeškal, Julie Javůrková, Vítězslav Javůrek, Jaroslav Drápela, Sára Drápelová.

 

 Dříve než přejdeme k dalšímu bodu programu bych chtěla říct několik slov na vysvětlenou.

V loňském roce jsme se rozhodli ocenit za dlouholetou činnost manžele Jonášovi a letos a v letech příštích bychom chtěli v započaté tradici pokračovat.

   Prozatím jsme přistoupili k tomu, že oceňování budeme provádět po šedesátiletém členství. Je ovšem možné, že postupem času se klíč, podle kterého budeme do budoucna našim členům  děkovat za jejich činnost pro jednotu, bude měnit, neboť těchto dlouholetých členů ubývá.

I tady ovšem nastává otázka, jak jsme přišli na to, že zrovna ten nebo onen.

   Pokud se dobře podíváte na věkový průměr našeho výboru, tak asi sami uznáte, že nebudeme patřit k pamětníkům doby předválečné, válečné ani poválečné. Z toho tedy vyplývá, že pokud nám naši předchůdci nezanechali žádné dokumenty, doklady, kroniky ani jiné písemné záznamy z těch dob, tak bohužel není v našich silách být důkladně informováni o událostech a činnostech sokolů v oněch létech.

   Předpokládáme, že řada z vás, kterým bychom za dlouholeté zásluhy pro sokol chtěli dnes poděkovat, stejně jako ostatním, kterých se to bude týkat v letech příštích, byla v sokolu pravděpodobně mnohem dříve než nám dokládají naše záznamy.

Jenže to byla doba, kdy po založení sokola u nás v r. 1920, pak nastala doba válečná a činnost sokola byla zastavena, jmění zabaveno a činnost znovu obnovena až krátce po osvobození. Je tedy dost pravděpodobné, že spousta dokumentů se během těch let ztratila či byla zničena.

Díky krátkým zápiskům z obecních kronik a několika získaným fotografiím je známo, že někteří z vás – pamětníků těch dob – se zúčastnili sletu v r. 1948, ale žádný záznam sokolský nám tyto skutečnosti nedokládá. Prosíme tedy o prominutí, že se řídíme nám dostupnými informacemi a třeba vám ocenění předáváme s několikaletým zpožděním. Budeme rádi, když nám ti, jichž se doba válečná týkala, podají informace, které si budeme moci doplnit, přiblíží nám ta nepěkná léta a uvedou nás do obrazu a my tak získáme přesnější záznamy s kterými budeme moci pro léta příští pracovat.

Zatím ale nemáme v rukou nic jiného, než seznamy členů, které se každý rok aktualizují podle odstupujících či vstupujících jedinců a z těch také vycházíme.

 Nyní tedy přistoupíme k předání ocenění. Poprosila bych, jestli by za námi mohli přijít pánové: Jiří Barák, František Nováček, Miloš Nikrmajer ,Karel Rozsypal, František Kašpárek a paní Miluše Neumannová a Marie Němcová abychom jim jménem výboru a celé TJ poděkovali.

 

Jiří Barák – byl jedním ze začínajících fotbalových hráčů nově vznikajícího fotbalového oddílu, dále účastníkem sletů a členem divadelního spolku.

 

František Nováček-kromě jeho aktivní činnosti sportovní, zejména pak fotbalové v oddílu kopané, byl i aktivním funkcionářem a v letech 1973-78 starostou sokola.

 

Miloš Nikrmajer – byl rovněž účastníkem sletů a dlouholetým kapelníkem sokolské kapely Melodie.

 

Karel Rozsypal – je také dlouholetým členem a stále aktivním a ochotným pomoci při akcích sokolu.

 

František Kašpárek – patří také do řady účastníků sletů a společně se všemi ostatními je dlouholetým členem naší jednoty.

 

Další účastnicí sokolských sletů a dlouholetou členkou sokola je i paní Marie Němcová

 

Stejně jako Miluše Neumannová, která se taktéž účastnila sokolských sletů. Cvičení a sportu se věnovala několik let, zvláště pak, když od r. 1950 vykonávala funkci náčelnice. Svoji činnost v této jednotě vykonávala rovněž jako členka ochotnického divadla.

 

Dovolte mi tedy, abychom nyní všem jmenovaným jako poděkování za věrné členství a přínos pro sokol předali plakety a dárkové balíčky.