Jdi na obsah Jdi na menu
 


VALNÁ HROMADA ZE DNE 24.1.2009,

KTERÁ SE KONALA OD 17:00 HOD. V SOKOLOVNĚ.

     LETOŠNÍ VALNÉ HROMADY SE ZÚČASTNILO 74 ČLENŮ A VŠICHNI POZVANÍ HOSTÉ,COŽ JE ZA POSLEDNÍ LÉTA NEJVĚTŠÍ NÁVŠTĚVNOST.

     SCHŮZI ZAHÁJIL STAROSTA SOKOLA BRATR DOBEŠ MIROSLAV,KTERÝ PŘIVÍTAL VŠECHNY PŘÍTOMNÉ ČLENY,ZVLÁŠTĚ PAK HOSTY,KTEŘÍ PŘIJALI NAŠE POZVÁNÍ A SCHŮZE SE ZÚČASTNILI:STAROSTU OBCE JIŘÍHO JONÁŠE,STAROSTU SDH MARKA SVOBODU,PŘEDSEDU SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI p.VÍTĚZSLAVA SVOBODU A ZA MYSLIVECKOU SPOLEČNOST p.ZDEŇKA ŘEZÁČE.

NÁSLEDNĚ V NAŠICH ŘADÁCH PŘIVÍTAL NOVÉ ČLENY:KRÁTKOU JANU A BLÁHU JOSEFA.

NEOPOMNĚLO SE ANI NA ZESNULÉ ČLENY A TAK JSME MINUTOU TICHA UCTILI PAMÁTKU p.FRANTIŠKA BARTESE.

     JAKO PRVNÍ SE UJAL SLOVA BRATR DOBEŠ MIROSLAV, KTERÝ PŘÍTOMNÉ SEZNÁMIL SE STARÝMI A NOVĚ VZNIKLÝMI ODDÍLY V NAŠÍ TJ. JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O FOTBALOVÉ ODDÍLY, ODDÍLY STOLNÍHO TENISU,MARIÁŠNICKÝ KLUB A DÁMSKÝ KLUB.

     NA TATO SLOVA NAVÁZAL br.DOLÁK JINDŘICH,KTERÝ PŘEDNESL KONKRÉTNĚJŠÍ ZPRÁVU O FOTBALOVÝCH ODDÍLECH.SEZNÁNIL PŘÍTOMNÉ S NEJČASTĚJI NASAZOVANÝMI HRÁČI V UTKÁNÍCH A JEJICH VĚTŠÍCH ČI MENŠÍCH USPĚŠÍCH.

     S DALŠÍMI AKCEMI NA POLI SPORTOVNÍM A SPOLEČENSKÉM SEZNÁMIL OPĚT br.DOBEŠ.JEDNALO SE ZEJMÉNA O POŘÁDÁNÍ SOKOLSKÉHO PLESU, POUŤOVÉ ZÁBAVY,VÝČAPSKÉHO HAŠIŠE,VÝČAPSKÉ,,13" DĚTSKÉHO DNE ČI 1.ROČNÍKU NOHEJBALOVÉHO TURNAJE.

     DÁLE BYL O SLOVO POŽÁDÁN OPĚT br.DOLÁK,ABY PŘEDNESL ZPRÁVU TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI ODDÍLU STOLNÍHO TENISU.

     ZBÝVALO UŽ JEN PROMLUVIT O ČINNOSTI MARIÁŠNICKÉHO KLUBU,HŘIŠTI,VYBAVENÍ A ZVELEBENÍ ŠENKU V SOKOLOVNĚ,O ÚČASTI NA FOTBALOVÉM TURNAJI VE CHVALOVICÍCH A ÚČASTI NA ATLETICKÝCH ZÁVODECH ŽUPY V TŘEBÍČI. V TÉTO SOUVISLOSTI JE TŘEBA PODOTKNOUT,ŽE MÁME NESMÍRNĚ ŠIKOVNÉ DĚTI,JENŽ NA ZÁVODECH PODALY VYNIKAJÍCÍ VÝKONY,KTERÉ V KONEČNÉM POŘADÍ ZNAMENALY SKVĚLÉ VÝSLEDKY.

     ZPRÁVU O HOSPODAŘENÍ PŘEDNESLA SESTRA VALOVÁ VLASTA.ZDE SE TO HEMŽILO SAMÝMI ČÍSLY.ČLENOVÉ BYLI SEZNÁMENI S HOTOVOSTÍ V POKLADNĚ A NA ÚČTĚ A S OBĚHEM FINANCÍ,TÝKAJÍCÍM SE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ.

     NA PROGRAMU SCHŮZE BYL JEŠTĚ JEDEN BOD,KTERÝ OVŠEM NEBYL PŘEDEM ZVEŘEJNĚN,NEBOŤ SE JEDNALO O OCENĚNÍ.SE STAVEM ČLENŮ V NAŠÍ TJ SEZNÁMILA PŘÍTOMNÉ SESTRA EVA SEMERÁDOVÁ.KE DNI KONÁNÍ VALNÉ HROMADY MÁ JEDNOTA 137 ČLENŮ,Z TOHO JE 80 MUŽŮ, 19 ŽEN A 38 TVOŘÍ MLÁDEŽ A ŽÁCI.26 ČLENŮ JE V DŮCHODOVÉM VĚKU,ALE VĚTŠINA Z NICH JSOU STÁLE AKTIVNÍMI ČLENY OCHOTNÝMI POMOCI A NĚKTEŘÍ Z NICH JSOU SOKOLU VĚRNI DLOUHÁ LÉTA.PO TĚCHTO SLOVECH PŘICHÁZÍ ONEN JIŽ ZMIŇOVANÝ BOD,OCENĚNÍ MANŽELŮ JAROSLAVA A DANY JONÁŠOVÝCH,KTEŘÍ DLE NÁM DOCHOVANÝCH ZÁZNAMŮ, VSTOUPILI DO SOKOLA V r.1949.OBA MANŽELÉ OBDRŽELI Z RUKOU VÝBORU PLAKETY A DÁRKOVÝ BALÍČEK.

     POSLEDNÍM BODEM PROGRAMU BYLA DISKUSE.TADY SE JAKO PRVNÍ UJAL SLOVA STAROSTA OBCE JIŘÍ JONÁŠ.PĚL CHVÁLU NA VÝČAPSKÉ SPORTOVCE,AŤ UŽ SOKOLY ČI HASIČE A NA DĚNÍ V OBCI,KTERÉ ORGANIZACE ZAJIŠŤUJÍ.ZMÍNIL,ŽE VÝČAPŠTÍ SPORTOVCI JSOU ZNÁMÍ ŠIROKO DALEKO A TO NEJEN DÍKY NEDÁVNÉMU ÚSPĚCHU STOLNÍCH TENISTŮ,KTEŘÍ SE POČÁTKEM LEDNA LETOŠNÍHO ROKU STALI MISTRY KRAJE VYSOČINY.

VRÁTIL SE K VÝSTAVBĚ HŘIŠTĚ A ZÁLEŽITOSTEM S TÍM SOUVISEJÍCÍCH.NECHYBĚLY ANI FINANCE A PROBLÉMY ADMINISTRATIVNÍ.ZÁVĚREM SVÉHO DISKUSNÍHO PŘÍSPĚVKU POPŘÁL SOKOLU,,SVĚŽÍ VÍTR A DOBRÝ LET"

DÁLE SE O SLOVO PŘIHLÁSIL STAROSTA SDH MAREK SVOBODA.PODOTKL,ŽE DOUFÁ NADÁLE V DOBROU SPOLUPRÁCI NAŠÍ TJ S HASIČI.POZVAL NA PRŮVOD MASEK OBCÍ A NA MAŠKARNÍ PLES. V LETOŠNÍM ROCE PLÁNUJÍ NA PLES USKUTEČNIT PŘEDPRODEJ VSTUPENEK.POPŘÁL SOKOLU HODNĚ SPORTOVNÍCH ÚSPĚCHŮ,ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE.

ZA SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI VYSTOUPIL p.VÍTĚZSLAV SVOBODA.HNED V ÚVODU ZAZNĚLA DŮLEŽITÁ SLOVA.TENTO SVAZ MÁ PRÝ DLOUHÝ NÁZEV, JENŽ SI MŮŽEME ZKRÁTIT NA,,POSTIŽENÍ DŮCHDCI",KTEŘÍ OVŠEM NEJSOU POSTIŽENI VĚKEM.PODĚKOVAL NAŠÍ TJ ZA PRÁCI,KTEROU VYKONÁVÁ, ZEJMÉNA PŘI PRÁCI S MLÁDEŽÍ.

JAKO POSLEDNÍ Z HOSTŮ VYSTOUPIL p.ZDENĚK ŘEZÁČ ZA SDRUŽENÍ MYSLIVCŮ.PODĚKOVAL ZA POZVÁNÍ A ROVNĚŽ DOUFÁ V DALŠÍ DOBROU SPOLUPRÁCI MEZI NAŠIMI ORGANIZACEMI.SVŮJ PŘÍSPĚVEK UKONČIL SLOVY:,,SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ"

POTÉ SE JEŠTĚ UJAL SLOVA DOLÁK JINDŘICH,KTERÝ SE VRÁTIL KE SVÉ ZPRÁVĚ O FOTBALOVÝCH ODDÍLECH.JEDNALO SE V PODSTATĚ O POCHVALU.TADY TOTIŽ V LETECH MINULÝCH KRITIZOVAL VÝKONY A VÝSLEDKY ODDÍLU MUŽŮ A V LETOŠNÍM ROCE SE MU PŘÍSPĚVEK PSAL MNOHEM LÉPE.

     ZÁVĚREM br. DOBEŠ SEZNÁMIL PŘÍTOMNÉ S ADRESAMI NA SOKOLSKÉ A FOTBALOVÉ STRÁNKY A UPOZORNIL NA MOŽNOST ZÁSILAT PŘIPOMÍNKY ČI NÁMĚTY NA SOKOLSKÝ E-MAIL.

NEZBÝVALO NEŽ PODĚKOVAT VŠEM ZA ÚČAST NA LETOŠNÍ VALNÉ HROMADĚ A POPŘÁT ZDRAVÍ A ÚSPĚCHY V NOVÉM ROCE.NÁSLEDOVALO POHOŠTĚNÍ A VOLNÁ ZÁBAVA.SILNÍ JEDINCI VYDRŽELI AŽ DO 01:00 HOD.