Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z historie hřiště po současnost

     Hřiště bylo ve Výčapech potřeba od nepaměti. Dříve hráli místní nadšenci na louce zbytkověho statku tzn. v místech dnes mezi rybníkem Sádka a silnicí na Mikulovice. Později ve válečných letech  ( asi od r. 1942 ) se začalo hřiště upravovat na místě bývalé cihelny. Sportoviště způsobilé pro absolvování mistrovské soutěže bylo dobudováno ma podzim 1945. Nic nebránilo tomu, aby se od jara 1946 i ve Výčapech hrála okresní soutěž. K hřišti patřily i dřevěné kabiny pro hráče, které stály v rohu pod mezé vpravo od dnešní přírodní tribuny. I nadále byly prováděny úpravy např. r. 1961 rozšíření. V této podobě hřiště vydrželo do posledního přerušení činnosti FO v r. 1966.

     Po znovuobnovení činnosti FO v r. 1978 doznalo změn i hřiště. Zmizely kabiny, bylo opět rozšířeno ( naposledy v r. 1985 na dnešní rozměr 100x57 ), v rohu u dnešní restaurace Morava bylo zpevněno betonovými panely proti sesutí a byla vybudována přístupová cesta. Místo kabin sloužil starý autobus až do postavení nových panelových kabin se sociálním zařízením.

     Poslední úpravy se datují od r. 2000. Byla navezena zemina a hřiště bylo proseto hlavně v pokutových územích. Postupně je vylepšován celý areál. V letních měsících r.2000 byla na hřišti vybudována závlaha. Voda je tažena ze Sádky.

     V r. 2001 začala příprava na vybudování přírodní jiřní tribuny pro diváky. Byly vytrhány šípkové keře a různé hyzdící křoviny. Dolák J. vyměšil, jak by měla tribuna se stupni pro diváky vypadat a členové se pustili do díla. Poněvadž nebyl možný přístup techniky přišly ke slovu rýče a lopaty. Bylo vytvořeno pět stupňů. které vznikly odrytím nebo naopak navezením a vystavěním z drnů, které byly odryty v jiných místech.

     V r. 2002, v předvečer druhího ročníku Morava cup napnuli naši fotbalisté veškeré síly aby byla dobudována jižní tribuna. V týdnu před turnajem sehnali na pile v Jaroměřicích vhodné fošny a Dolák s Pavlusíkem je usadili. Ještě před tím však proběhla brigáda na zabetonování sloupků pro lavičky. Závěrem těchto prací byly položeny desky na schodiště. Na těchto pracech se podíleli Navrátil M., Barets J., Nikrmajer Jind., Zmeškal R., Šoukal R.

     2003 - ma hřišti byly osazeny nové střídačky pro 12 hráčů a hodiny s ukazatelem skóŕe. Byla také upravena střecha na kabinách.

     2004 - v letní přestávce byla natřena střecha na kabinách a dále byly obnoveny veškeré nátěry v prostoru hřiště, když nátěrové hmoty i potřeby věnoval p. Šoukal roman z CS COLOR. Sečení prováděli pracovníci obecního úřadu.

     2007 - v měsíci červnu byl vyměněn plot u hřiště směrem k restauraci Morava a prodloužen až do oblouku k tribuně. Vyměněny byly i sloupky. Za bránou k Mikulovicím byly zabetonovány sloupky k uchycení ochranné sítě. Této brigády se zúčastnilo 12 sokolíků. V červenci byly vymalovány další místnosti v kabinách ( WC, Chodba, Kabina pro rozhodčí ). Dále bylo vysečeno okolí hrací plochy včetně tribuny. Zúčastnilo se asi 15 brigádníků.

     Boj našeho fotbalového oddílu a celé TJ na vybudování nového hřiště dostává konkrétnější obrysy. Obecní zastupitelstvo schválilo na svém říjnovém zasedání příspěvek pro TJ Sokol na rekonstrukci fotbalového hřiště s automatickou závlahou . Dále zastupitelstvo projednalo vizi na vybudování sportovního areálu za hřištěm stávajícím. Tato vize počítala s vybudováním tréninkového fotbalového hřiště, hasičské  závodní dráhy a dvou tenisových kurtů. Tato vize byla zařazena do nového územního plánu obce.

     17. 11 2007 fotbalistí provedli demontáž branek a konstrukce hodin. Pan zahradník Malena provedl na hřišti postřik Randapem na zničení travního porostu. Tím je hřiště připraveno pro stavební práce. Začátkem prosince začala a.s. Kooperace navážet písek pro stavbu hřiště. Písek je zatím skladován na Strážnici.

     2008 - 5. března provedl pan Chyba Jiří rozdiskování asi třetiny hřiště a připravil tak zeminu pro odvoz. 

V sobotu byla tato zemina odvezena na pole k Mikulovicím, kde byla ukládána tak, aby byla vyzžita na plochu tréninkového hřiště. Zeminu nakládal p. M. Hobza a traktory odváželi Jonáš Jiří a Chyba Jiří. Rozmístění odvážené zeminy řídil Dolák Jind. Dále se akce zúčastnili Nikrmajer V. ml., Dobeš M. a Kouřílek. 

Ve čtvrtek 13.3. provedli Svoboda J. a Dolák J. výškové zaměření tréninkového hřiště.

     Na přelomu března a dubna jsme pokračovali v pracích na hřišti. Po snížení třetiny hřiště bylo celé zoráno a znovu rozdiskováno. V tomto stavu hřiště převzala firma, která  provedla práce na odvodnění  a položení závlahového rozvodu. Potom provedla štěrkem zásyp a hutnění výkopů. Po těchto pracech byl na plochu brigádnicky navážen netříděný písek a ručně byla tvořena 15 cm silná vrstva.

Dne 20.5. začala firma s rovnáním této vrstvy laserem avšak nepřeje nám počasí a tak musely být práce pro trvalý déšť přerušeny. To se týká i tréninkového hřiště, které bylo srovnáno fi. Agstav. 19.5. byly tou samou firmou zaobleny rohy bagrem. Bohužel i tady musely být práce přerušeny pro trvalý dešť den před ukončením prací.

     V měsíci červnu prováděli p. Kuchař J., Dobeš J. st. a Dobeš L. míchání a navážení vegetační vrstvy na hřiště. Bylo smícháno 1250 tun písku se zeminou v poměru 2:1.

Bylo prováděno nakladačem HON míchání suchého betonu.

     V srpnu byla dokončena závlaha na hlavním hřišti a připojena k rybníku Sádka. 14. srpna pak bylo oseto firmou p Fučíka hřiště hlavní a dva dny před tím 12. srpna hřiště tréninkové.

Obě plochy byly pohnojeny tzv. startovacím hnojivem.

Hned druhý den po zasetí 16. srpna začalo pršet a v průběhu dvou dnů napršelo 29 milimetrů. Hlavní hřiště přežilo tuto nadílku bez následků, na hřišti vedlejším došlo na několika místech ke splavení osiva, avšak škody nebyly vážné.

     Po zasetí byl na hlavním hřišti spuštěn automatický závlahový systém TORO. Zalévá se 4x denně 1,5 hod.

Vedlejší hřiště je zaléváno hadicemi. Jsou drženy služby na zalévání, kterých se zúčastní: Hanák Vl., Pažourek Fr., Bartes Jar. st., Rozsypal Mil., Dobeš P., Dolák J., Dvořáček J. a družstvo dorostenců mimo školní čas.

     Na hlavním hřišti tráva vzchází po 6 -7 dnech, na vedlejším později. na osetí hlavního hřiště bylo použito 175 kg travního osiva, hřištová směs profesionál - modrá a 120 kg močoviny. Přibližně za 3 týdny provedeno první sečení.

     Počínaje jarním počasím roku 2009 započaly práce v našem fotbalovém areálu. O víkendu každou sobotu pořádá náš FO brigády na přípravě areálu k slavnostnímu otevření, které se uskuteční 1.srpna. Z již provedených prací vzpomenu zazdění branek na obecním i hlavním hřišti, úprava terénu, betonování laviček a nové usazení sušáku na prádlo.

     Firma CS COLOR vymalovala další místnosti v kabinách a chystá se i na fasádu. kromě těchto prací je 2x týdně sečeno hřiště ( obě plochy ) a na obecním se zalévá hadicemi. Účast na sobotních brigádách je mezi 6 - 20 brigádníky.

     Stav travnatých ploch je vcelku dobrý. Na hlavním hřišti je třeba postříkat proti plevelu ( heřmánek ).