Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

Důležitá data              Divadlo              Kino             Starostové sokola


 Naše TJ SOKOL byla založena v srpnu r. 1920 jako pobočka SOKOLA z Jaroměřic. Od počátku svého vzniku byla velmi činná a v prvních letech naší mladé republiky patřila k hybným silám v obci.

 Nevyvíjela jen činnost sportovní ( zpočátku hlavně cvičení prostná a na nářadí ), ale také kulturní. Po vybudování sokolovny, která se stavěla od dubna 1922 a byla slavnostně otevřena 10. září téhož roku, vznikl při SOKOLE kroužek pěvecký a velmi úspěšný divadelní soubor.

 K nejvýznamnějším funkcionářům naší jednoty té doby patří pan Augustin Malena, vůbec první starosta sokola, pan řídící učitel Antonín Slavíček a pan Václav Lemberk. Tito naši bratři vykonávali mezi válkami funkci starosty, organizačně se podíleli na stavbě sokolovny a oba kantoři se starali o kulturní akce, divadelní představení ať už jako režiséři nebo výtvarníci kulis atd.

 Sokolové byli velmi aktivní po celé období první republiky. Pořádali tzv. cvičební akademie, hráli divadlo ( Lucerna,Sluha dvou pánů, Podskalák, Velké rozhodnutí ), pořádali poutě, výlety do blízkého i dalekého okolí, organizovali oslavy ke vzniku republiky a na návsi vybudovali pomník  T.G. Masaryka. Potom však přišla válka a říšské úřady v r. 1941 SOKOL zakázaly. Po válce byl SOKOL obnoven, ale brzy přišla rána další. Dne 9. února 1952 v noci vyhořela sokolovna. Požár zničil veškeré zařízení včetně filmového aparátu, jeviště i divadelních kulis. I v těchto těžkých dobách však naši předci nesložili ruce v klín. Divadelní soubor pořídil nové kulisy a pokračoval ve své činnosti v hostinci u Kuchařů. Trvalo šest dlouhých let než byl 1. ledna 1958 obnoven provoz v tehdy ještě nedostavěné sokolovně.Škoda jen,že se v průběhu stavby několikrát měnily plány, upustilo se od výstavby galerie i výzdoby a tak nakonec stavba nedopadla jak měla.

 Od válečných let se vedle cvičenců, kteří pokračovali v pravidelných cvičeních a zúčastňovali se i spartakiád, začali prosazovat v rámci TJ i fotbalisté. Do organizovaných soutěží vstoupili r. 1945, a i když za toto období 3x přerušili svou činnost, od r. 1978, kdy ji naposledy obnovili, tvoří nejpočetnější část jednoty čítajíci 60 členů.

 Nejmladším oddílem SOKOLA jsou od ledna 2003 stolní tenisté, kteří mají zaregistrováno 19 hráčů.  Nyní má stolní tenis dvě družstva mužů : ,,A“ – OP II.třídy.

,,B“ – OP III.třídy a družstvo žáků . V oddílu kopané máme v soutěžích 4. družstva. Přípravku, st. žáky, dorost a muže.

 V posledních letech slouží naše TJ jak našim sportovcům, tak i nečlenům a to zapůjčením sokolovny nebo hřiště. Hlavně v zimních měsících je o sokolovnu velký zájem. Dvakrát týdně tu cvičí ženy a dívky z Výčap i okolních vesnic, taktéž dvakrát týdně trénink stolních tenistů a fotbalistů. Cvičení žáků probíhá pod vedením M. Peckové a R. Smolíkové jedenkrát týdně.

 Z kulturních akcí pořádá naše jednota tradiční Sokolský ples a Pouťovou zábavu. Zatímco ples si udržuje stále dobrou návštěvnost a díky darům do tomboly je ziskový, pouťová zábava trpí tradičním nezájmem, a tak je skoro každoročně prodělečná. Od pořádání posvícení jsme již upustili neboť platí to samé co o pouti. V r. 2002 TJ SOKOL obnovila dálkový pochod Výčapská 13. Letos se konal již 11. ročník na trasách 6, 13, 25 km. Mnozí tak po letech zavítali do Újezdského mlýna a na Sádek kudy trasy vedly.

 Oddíl kopané pořádá každoročně fotbalový turnaj Výčapský pohár – MORAVA CUP na místním fotbalovém hřišti.

 Za poslední léta byla zmodernizována také naše sokolovna. Byla obložena dřevem, plynofikována a došlo také k výměně oken a dveří. Ze sportovního zařízení byly zakoupeny čtyři stoly na stolní tenis, dvě fotbalové branky na minifotbal a instalován basketbalový koš.