Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

Důležitá data              Divadlo              Kino             Starostové sokola

 

Důležitá data

1920

 V srpnu založen SOKOL jako pobočka SOKOLA z Jaroměřic n R.

1921

 Sokoli a místní občané u pomníku padlých a v průvodu odešli na nádevsí, kde byla pálena  hranice. O mistru Janu Husovi promluvil Antonín Slavíček, řídící učitel.

1921

 Obecní zastupitelstvo se usnáší povolit ,,SOKOLU“ potřebné místo ke stavbě sokolovny při  zdi panské zahrady ve výměře asi 120m2.

1922

 Bylo schváleno dát výše zmíněný pozemek SOKOLU zadarmo pod podmínkou, že sokolovna bude užívána též školní mládeží.

 V dubnu započato se stavbou sokolovny. Proti této stavbě vystipoval bezdůvodně rolnický syn y č. 9 Josef Bláha.

 Otevřena sokolovna. Promluvil Augustin Malena, starosta SOKOLA:

1923

 V dubnu slavná sokolská akademie, při níž byly zpívány písně, jež nacvičil s dětmi učitel F. Vrábel. Z paměti všech dlouho nevymizí dojem, jež způsobila hra s panenkami, kterou nacvičila náčelnice Anežka Kopečná z č. 15.

1925

 ,,Sokolu“ se prodá několik dřev na střechu nad světnicí u sokolovny.

  V červenci se konal výlet do Borovička. Při této příležitosti věnoval Antonín Slavíček vzpomínku učiteli Studenému, který podobný výlet pořádal do lesa ,,Kamejchy“.

1927

  V srpnu zemřel bratr a starosta sokola Antonín Slavíček ( 43 let ). Jeho tělo v rakvi bylo vystaveno v sokolovně. Pochován v Horním Újezdě.

1928

 V říjnu proběhla oslava 10ti letého trvání republiky, zúčastnili se žáci a žákyně podniku sokolské župy pl. Švece. Běželi ve štafetě. Potom se zúčastnili lampiónového průvodu na ,,Strážnici“, kde byla zapálena hranice. Promluvil František Otevřel zahradník z č. 94.

1930

 V březnu sehrála TJ SOKOL divadelní hru od Zdeńka Štěpánka: ,,Monastýr nad Tajgou“.

1934

 6.července jako každá jiná léta oslavuje Sokol průvodem od sokolovny na  ,,2.Strážnici“. Tam jest pálena hranice. Promluvil V. Lemberk.

 V obci proběhlo veřejné okrskové cvičení TJ SOKOL – župa pl. Švece okrsek I. Cvičilo se na louce zbytkového statku za cihelnou.

 V srpnu jsou odhaleny desky a mohyly dr. M. Tyrše a Ant. Švehly u vchodu do sokolovny. Slavnost zahájil a řídil V. Lemberk jako člen Sokola. Po skončení oslavy byla veselice. Hostí bylo hojně.

1935

 Oslava 85. narozenin T.G.Masaryka v sokolovně. Při programu účinkovala hudba, představily se také školní děti se svými písněmi, Sokol cvičením malých dětí – panenky, st. žákyně – Česká beseda, dorost – prostná, muži na kladině a bradlech, ženy – prostná s ratolestmi.

1936 

 Obecní zastupitelstvo povoluje Sokolu vysázet lípy prezidenta Masaryka a postavit jeho památník na nádevsi blíže dolnímu konci.

 Na popud učitele V. Lemberka je postaven památník T.G. Masaryka. Je stavěn z netesaných kvádrů nasbíraných v lese ,,Hošťanka“. Hlavní kámen bl nalezen na ,,2. Strážnici“. Váží 26q, jeho délka je 195cm a šířka 115cm.

1941

 14.dubna byla zastavena na rozkaz říšských úřadů činnost Sokola. ČOS byla rozpuštěna, jmění zabaveno. Poslední akcí našeho Sokola bylo divadelní představení ,,To byl český muzikant“.

1945

 Oficiální založení fotbalového oddílu TJ SOKOL VÝČAPY. Oddíl vstupuje podzimem 1945 do okresní fotbalové soutěže. Celý podzim odehrálo družstvo na hřištích soupeřů, protože zdejší hřiště nebylo hotové. Všechny odvety se hrály doma.

1948

 Ženy Sokola na posledním sletu v Praze.

1950

 Začátek promítání v sokolovně, prvním filmem byla ,,Diví Bára“. Vedoucí kina Fr. Hanka, promítač Fr. Bartes st., pokladník Kopečný.

 Sokolská akademie na hřišti, které se zúčastnili muži, ženy i dorost. Cvičilo se na nářadí.

1952

 8. února se promítal film ,,Zvony z rákosu“, v tomto filmu zhořely zvony, nám do rána sokolovna. 9. února tedy vyhořela sokolovna.

1953

 Veřejná schůze u Kuchařů, p. Holá se dotazuje co dělat ohledně vyhořelé sokolovny.

1954

 Veřejní schůze. Za Sokol hovoří Fr. Bartes st. Snahou jednoty je sokolovnu zastřešit.

 Z technických důvodů a kvůli malé účasti pracovníků se to nepodařilo uvládnout.

 Odpracováno 800 brigádnických hodin.

1955

 ONV přiděluje na stavbu sokolovny 40 000 kč.

1958

 Obnovena činnost Sokola v sokolovně včetně kina.

1960

 Ve spolupráci Sokola a Stř. školy zdravotní se konala Spartakiádní neděle. Byla to akce zdařilá za krásného počasí.

1961

 V březnu bylo započato s rozšiřováním hřiště. Stroje a povozy dodalo JZD.

1965

 O posvícení sehrál místní Sokol se Sokolem Čáslavce mistrovský zápas v kopané. Při srážce s protihráčem si Leopold Abrahám zlomil nohu. Zápas se nedohrál pro odchod hostí. Výčapy vedly 2:1.

1966

 Rozpad fotbalového oddílu.

 Výroční členská schůze, je konstatováno, že činnost jednoty je slabá.

1971

 V červnu zenřel František Otevřel, bývalý školka, Byl dlouhá léta vedoucím divadelního souboru v Sokole.

1973

 TJ Sokol má 163 členů. Starostou zvolen František Nováček.

 V květnu se začalo s přístavbou sokolovny. Rozpočet byl 15 000kč. Vedoucí stavby Antonín Malena. Odborné práce provedli Janoušek Miloš, Lorenc Jan a Rozsypal Milan. Bylo přistavěno sociální zařízení a místnost pro nářadí.

1974

 Zájezd na hokej Dukla Jihlava – ZKL Brno, 7:1.

1975

 V říjnu bylo započato s opravou sokolovny. Byla provedena nová elektroinstalace v celé budově.

1978

 15. května byla obnovena činnost fotbalového oddílu. Bylo založeno družstvo žáků. Díky za velkou pomoc patří JZD a předsedovi p. Svobodovi ( zakoupení dresů a dalšího vybavení, zapůjčení techniky na úpravu hřiště ). Členové oddílu za to chodili každoročně na sečení těžko přístupných ploch a sběr kamene. Výbor fotbalového oddílu pracoval ve složení Dokulil Fr, - Předseda, Hanák Vl. – místopředseda, Abrahám L. – trenér a členové Ing.Hanák J., Špaček R., Lorenc J., Doneš Fr., Bartes J.st., Pažourek Fr.

1979

 TJ SOKOL uspořádala lampionový průvod s pálením hranice na ,,2. Strážnici“

 V říjnu byl zahájen nácvik na Spartakiádu.

1980

 8. června byl na hřišti Spartakiádní den. Byly nacvičeny skladby MŠ a žen. Dále vystoupilli členové SVAZARMU.

 Na Spartakiádě v Praze cvičily za SOKOL VÝČAPY: Vedoucí Nikrmajerová Miluše, Zmeškalová Marie, Rozsypalová Miluše, Bulová Miluše, Neumannová Jitka, Dobešová Anna, Smíšovská Marie, Nováčková Marie, Nikrmajerová Eva.

1982

 TJ SOKOL má 144 členů. Byl sehrán turnaj ve stolním tenise ( 58 hráčů ).

 Byly postaveny kabiny na fotbalovém hřišti.

 V létě byl pořádán 1. ročník turistického pochodu Výčapská 13. Trasa vedla přes lávku, ,,Kamejchy“ a zpět do Výčap. Délka trasy 13 km.

 Založeno fotbalové družstvo dorostu.

1983

 TJ SOKOL VÝČAPY kupuje pro potřeby fotbalového oddílu starší autobus.

1984

 Proběhla kolaudace nově upraveného ( rozšířeného) hřiště. Nový rozměr  
 100x57m.

1985

 Opět se devět našich žen zúčastnilo Spartakiády v Praze.

 O posvícení byl sehrán přátelský zápas v kopané mezi SOKOLEM VÝČAPY a STARTEM Jihlava ( ženy ). Návštěva téměř 600 diváků.

 Zájezd do Prahy na zápas v kopané ČSSR-NSR 1:5.

 Při naší TJ je založena hudební kapela Melodie. Kapelníkem je Nikrmajer Miloš.

1986

 TJ SOKOL pořádá zájezd na fotbalový zápas Zbrojovka Brno – Slušovice.

 Po dlouhých letech silvestrovská zábava ve Výčapech, hraje Melodie.

1987

 Rekonstrukce a zvětšení výčepu v sokolovně.

 Poutní zábava na nádevsi.

1988

 Na fotbalovém hřišti spolupořádá náš oddíl turnaj v kopané ,,O Pohár Zemědělských novin“.

1991

 Počet členů TJ SOKOL je 158.

 Potomci Judr. Chytila a Marie Chytilové žádají o navrácení Zámku s přilehlými pozemky, na kterých se mimo jiné nalézá i hřiště FO. Jejich žádost byla zamítnuta.

1993

 Pod vedením cvičitelky Vlaďky Malenové začal nácvik skladby žen na všesokolský slet.

1994

 Fotbalové družstvo postoupilo do OP. Zasloužili se o to tito hráči: Miller, Tichý, Procházka, Souček, Navrátil, Věžník, Voltr, Smejkal, Pavlusík, Hutař, Früauf, Řezáč, Rozsypal M., Novický, Dobeš L., Trenér Loucký Antonín.

 SOKOL má 150 členů.

 Všesokolského sletu se zúčastnily i naše ženy: Malenová V., Valová V., Macková E., Dobešová H., Zmeškalová J., Malenová Z., Bělašková D., Jelečková H., Kubová M., Voborná A., Bulová M.

1995

 Na výroční členské schůzi jsou oceněny cvičenky, které se zúčastnily 12. Všesokolského sletu v r. 1994 v Praze.

 24.4. se členky TJ SOKOL VÝČAPY zúčastnily přeboru v plavání. V nejmladší kategorii zvítězila Marie Ryglová, ve starší kategorii se umístila na třetím místě Kristýna Marková a v nejstarší kategorii zvítězila Jana Ryglová.

1996 

 30.3. se přespolního běhu ve Velkém Meziříčí zúčastnili Dvořáček L., Nováček I., Marková K., Marková L.,Venhodová M., Ryglová J. Cafourková T.

 14.4. přebory ve Veselí na Moravě Ryglová J., a Cafourková T.

 27.4. plavecké závody v Třebíči Ryglová J., Ryglová M., Marková K., Venhodová M.

1997

 Byla opravena střecha nad šenkem nákladem 60 000 Kč a také vydlážděn prostor u sokolovny.

1998

 Na valné hromadě TJ SOKOL žádá Pažourek Fr., aby byla veřejně vysvětlena otázka známek – 20% jde na župu a 80% finančních prostředků zůstává v místní organizaci.

1999

 Plynofikace sokolovny.

2000

 V lednu nastupuje k fotbalovému družstvu mužů trenér Jindřich Dolák, který se v létě stává i předsedou FO.

  Na fotbalovém hřišti vybudováno zavlažovací zařízení. Voda tažena ze Sádky.

 TJ SOKOL VÝČAPY má 138 členů.

2001

 Na hřišti byla vybudována přírodní tribuna s lavičkami pro 100 diváků. Hřiště bylo nově proseto v pokutových územích.

 Byl založen fotbalový turnaj MORAVA CUP 1. ročník. Ve finále zvítězily Výčapy nad Horním Újezdem 1:0, vítěznou branku vstřelil Zmeškal R. Sestava vítězů: Roško M., Nováček I., Smejkal K., Kuchař P., Pokorný R., Zmeškal R., Šoukal R., Fišer S., Pokorný D., Kouřilek P., Nejedlý, Tamok L., Pecka T.

2002

 Po 15ti letech byl obnoven turistický pochod Výčapská 13, v tomto roce se konal 6. ročník tohoto pochodu. Jeho trasy 3,6 a 13 km. Nejdelší trasa vedla do Hor. Újezda přes Mikulovice a ,,Hošťanku“ zpět do Výčep.

 V prosinci se stalo fotbalové hřiště majetkem SOKOLA. Státní půda byla bezplatně převedena na TJ SOKOL VÝČAPY.

2003

 J.Dolák, Semerád M., Svoboda J., Hanák J. zakládají oddíl stolního tenisu

 Fotbalové družstvo mužů končí sezonu na šestém místě ve III. třídě ( 41 bodů ). Nejlepším střelcem se stal Pokorný Roman / 27 branek ).

 Na hřišti osazeny nové střídačky a hodiny s ukazatelem skóre. Byla také opravena střecha na kabinách.

 Cvičitelkou žen se stává H. Dobešová

2004

 Naši fotbalisté mají tento rok nejvíc družstev v soutěžích ve své historii (4). Družstvo přípravky, starší žáci, dorost a muži.

 Turnaj MORAVA CUP hrán tento rok poprvé za účasti 6 mužstev. Účastníky byli Výčapy, Kojetice, Stařeč, H. Újezd, Rudíkov a Chvalovice. Vítězem se stala Stařeč.

 Oddíl stolního tenisu pořádá v sokolovně Okresní přebor družstev žáků. Romana Doláková získává 3. místo a bronzovou medaili na Okresním přeboru mladších žáků ve stolním tenise.

 Turistický pochod Výčapská 13 prodloužil svou nejdelší trasu na 20 km. Tato trasa vede přes H. Újezd, Sádek Kojetice, MIkulovice, ,,Hošťanku“ do Výčap.

2005

 Družstvo mužů ve stolním tenise ve složení Dolák J., Dolák L., Štefl K., Semerád M., Svoboda J., Kaňa I. Končí na 5. místě v OP III. Třídy, když o postup přichází v posledním utkání doma bylo poraženo Rokytnicí 8:10. Postupovaly první tři družstva. Našim chyběly dva body.

 Romana Doláková obhajuje 3. místo na OP mladších žáků ve Vladislavi.

 Tomáš Pecka vítězí v Kněžicích v přespolním běhu na 1 800 m ,,Kolem Zámečku“

 Přeboru župy plk. Švece v atletické, čtyřboji se zúčastnilo deset našich členů. Družstvo žáků ve složení JELEČEK l., Kašpárek L., Pecka T., a Juřica P. zvítězilo ve své kategorii nad Jihlavou. V jednotlivcích se nejlépe umístil Lukáš Jeleček, který byl čtvrtý ve čtyřboji a první v hodu kriketovým míčkem výkonem 54,5 m.

 9. ročník turistického pochodu Výčapská 13 se opět prodloužil. Tentokrát vedla trasa až k Újezdskému mlýnu, dále kolem Šebkovic a Loukovic na Sádek a přes H. Újezd, Mikulovice a ,,Hošťanku“ zpět do Výčap.

 Umístění našich fotbalových družstev v dohrané sezóně: Žáci 7. místo, Dorost 10. místo, Muži 12. místo.