Jdi na obsah Jdi na menu
 


Květen je měsíc, ve kterém se každoročně pořádají atletické závody Sokolské župy plk. Švece.Konají se v Třebíči na stadionu pod Kostelíčkem ( Leopolda Pokorného ) a letošní termín připadl na sobotu 16.5.,kdy zahájení bylo v 9:00 hod.

   Díky Mirce Peckové, která se našim dětem věnuje celou zimu ve cvičení, jsme se i letos zúčastnili v hojném počtu.Obstarala si všechno potřebné k závodům od proporcí, vyplněných závodních lístků, pokynů pro zúčastněné děti, rodiče jenž by byli ochotní nás dopravit na závody a zpět a byli nápomocni při samotných závodech, až po samotné malé či větší závodníčky s chutí zúčastnit se a třeba i něco vybojovat.A tak jsme na letošních atletických kláních měli celkem 32 soutěžících.

   Kategorie a disciplíny byly stejné nebo podobné těm z let předešlých. Naše jednota měla zastoupení téměř ve všech kategoriích s vyjímkou mužů, žen, dorostenek, žákyň IV. a žákyň II.Vypadá to, že naše obec je zahlcena chlapci a děvčata máme v menšině nebo někdy v ústraní či s jinými zájmy.

   Za PŘEDŠKOLNÍ DĚTI nastoupili:

VÍTĚZSLAV JAVŮREK r.2003, ADAM JELEČEK r.2004, KATĚŘINA OŠMEROVÁ r.2004 a SÁRA DRÁPELOVÁ r.2005 a jejich úkolem bylo:běh 40m, skok daleký z místa a  hod kriketovým míčkem.

   MLADŠÍ ŽÁCI I.:

ONDŘEJ JELEČEK r.2000, ONDŘEJ BULA r. 2001, JAROSLAV DRÁPELA r.2002, PETR NAVRKAL r.2000, JAN KOPEČEK r.2001, DOMINIK DOKULIL r. 2002, RICHARD ZMEŠKAL r. 2002, kteří běželi 50m, skok daleký ( odraz z pásma ), hod kriketovým míčkem a 300m běh na stř. trať.

   MLADŠÍ ŽÁKYNĚ I.:

JULIE JAVŮRKOVÁ r.2001, NIKOLA MATOUŠKOVÁ r.2000, MICHAELA DOBEŠOVÁ r.2000 a VIKTORIE SVOBODOVÁ r. 2000.Měly stejné podmínky jako chlapci před nimi.

   MLADŠÍ ŽÁCI II.:

JAN PECKA r.1998, MICHAL ODSTRČIL r.1998, MARTIN SEMERÁD r.1998, JIŘÍ HANÁK r. 1999, ADAM ABRAHÁM r.1999,STANISLAV RENÁT r.1999, PETR JONÁŠ r.1998 a TOMÁŠ SIGMUND r.1998.I tady byly všechny disciplíny shodné s předchozími kategoriemi.

   STARŠÍ ŽÁCI III.

JAN DOLÁK r.1997 a ONDŘEJ DOLÁK r.1997.Ti už běželi 60m, hod kriketovým míčkem, skok daleký a 800m běh na stř.trať.

   STARŠÍ ŽÁKYNĚ III.:

GABRIELA HANÁKOVÁ r. 1997, GABRIELA RENÁTOVÁ r.1996. SABINA SIGMUNDOVÁ r.1997 a KATEŘINA MUCHOWITZOVÁ r.1997.Stejné disciplíny jako hoši před nimi, jen běh na stř. trať měřil 600m.

   STARŠÍ ŽÁCI IV.:

MATĚJ SEMERÁD r. 1995 a PETR ODSTRČIL r. 1994.Stejné podmínky jako žáci III.

   DOROSTENCI:

TOMÁŠ PECKA, který už měl mnohem náročnější podmínky.Běh 100m, skok daleký, vrh koulí 5kg a 1500m běh na stř.trať.

 

UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

Naši nejmladší účastníci v kategori PŘEDŠKOLNÍ DĚTI obsadili 14. místo ADAM JELEČEK, 15. místo VÍŤA JAVŮREK, 19. místo KATKA OŠMEROVÁ a 24. místo SÁRINKA DRÁPELOVÁ z celkového počtu 31 závodníků.

V MLADŠÍCH ŽÁCÍCH I. se na pěkném 5. místě umístil PETR NAVRKAL, za ním 7. místo JAROSLAV DRÁPELA, 9. místo DOMČA DOKULIL, 10. místo ONDRA BULA 11.-12.místo ONDRA JELEČEK, 17,-19.místo JAN KOPEČEK a 20.místo RÍŠA ZMEŠKAL z celkového poštu 29 závodníků.

V MLADŠÍCH ŽÁKYNÍCH I. obsadila medailovou 3.příčku NIKOLA MATOUŠKOVÁ, 7. místo VIKTORKA SVOBODOVÁ, 17.místo MÍŠA DOBEŠOVÁ a 20.místo JULKA JAVŮRKOVÁ z celkového počtu 32 závodnic.

Také v MLADŠÍCH ŽÁCÍCH II. se na 3. medailovou příčku vyšplhal náš závodník JIŘÍ HANÁK,6.místo patřilo MARTINU SEMERÁDOVI, za ním na 7. místě skončil TOMÁŠ SIGMUND,9. místo JAN PECKA, 11.místo STANÍK RENÁT, 13. místo MICHAL ODSTRČIL, 22.- 23. místo PETR JONÁŠ a 26. místo ADAM ABRAHÁM z celkového počtu 27 chlapců.

Za STARŠÍ ŽÁKY III. za naši jednotu závodili pouze dva kluci, přesto dokázali vybojovat krásná místa. ONDRA DOLÁK 2.místo a jeho bratránek JAN DOLÁK 6.místo.

Ve STARŠÍCH ŽÁKYNÍCH III. se hned za medailovou příčkou umístila GÁBINA RENÁTOVÁ, 5. místo GÁBINA HANÁKOVÁ, 8.místo SABINA SIGMUNDOVÁ a 12.místo KATKA MUCHOWITZOVÁ z celkového počtu 13 dívek.

STARŠÍ ŽÁKY IV. reprezentoval tradičně jeden  závodník a tím byl MATĚJ SEMERÁD.Letos se s ním do kategorie přihlásil také PETR ODSTRČIL, který skončil na 11. místě, MATĚJOVI SEMERÁDOVI patřilo místo 6. z celkového počtu 12 chlapců.

Sám kůň v poli byl letos jediný náš DOROSTENEC TOMÁŠ PECKA, který se umístil na 5. místě z celkového počtu 6.závodníků.

ÚSPĚCHY JSME SBÍRALI I V DRUŽSTVECH.

Naši čtyři předškoláčci obsadili 3. místo z pěti družstev.

Medailové místo získali i MLADŠÍ ŽÁCI I.( Jeleček, Bula, Drápela, Navrkal) a 4.-5. místo zbývající trio z této kategorie ( Kopeček, Dokulil,Zmeškal).

2. místo získaly MLADŠÍ ŽÁKYNĚ I.

MLADŠÍ ŽÁCI II.vystoupali na bednu hned 2x.
1. místo patřilo družstvu ( Pecka, Odstrčil, Semerád, Hanák ) a 3. místo družstvu ve složení ( Abrahám,Renát,Jonáš, Sigmund ).

V ŽÁKYNÍCH III. závodila pouze dvě družstva z nichž druhé místo patřilo našim děvčatům ( Hanáková, Renátová, Sigmundová, Muchowitzová ).

Přestože většina dětí neměla vůbec tušení co je to štafeta, jsme sestavili dvě závodící družstva, z nichž jedno se umístilo na 4. místě a druhé na místě 8.

Závěrem bych chtěla poděkovat především Mirce Peckové za vzornou přípravu dětí po sportovní stránce, za skvělou organizaci před závody i během nich a zejména zajištění závodících dětí.Dále dětem samotným za chuť zúčastnit se a nádherná umístění a v neposlední řadě rodičům za dopravu a za pomoc při závodech.

V PŘÍŠTÍCH ROČNÍCÍCH ZÁVODŮ SE TĚŠÍME NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI.

DĚKUJEME VŠEM.